Przegląd „O Buławę Lajkonika”

Od 17 do 20 kwietnia 2018 trwać będą prezentacje Przeglądu Teatralno-Muzycznego „O Buławę Lajkonika” dla osób niepełnosprawnych. Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana organizuje to wydarzenie wraz z władzami Krakowa od piętnastu lat.

Czterodniowe prezentacje to okazja to spotkania dzieci, młodzieży i dorosłych z przedszkoli i szkół integracyjnych, szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej oraz stowarzyszeń.  Zespoły i soliści prezentują się przed licznie zgromadzoną publicznością, a prezentacjom wnikliwie przygląda się jury złożone z ekspertów zajmujących się teatrem, muzyką i tańcem, pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

Prezentacje utworów wokalnych, muzycznych lub teatralnych odbywać się będą w obecności widowni przed profesjonalnym jury w sali teatralnej przy ul. Krupniczej 38. Laureatów poznamy podczas pikniku integracyjnego w ramach XIX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością” na stadionie Bronowianki 9 czerwca 2018 roku. Otrzymają oni Buławy Lajkonika i pamiątkowe dyplomy. Soliści i zespoły spoza Krakowa mogą uczestniczyć w Przeglądzie, jednakże organizatorzy nie zapewniają zwrotu poniesionych kosztów związanych z przyjazdem.

Karty zgłoszenia i  krótki scenariusz prezentacji oraz informacje dotyczące osiągnięć zespołu czy solistów prosimy nadsyłać pocztą, faksem, a najlepiej e-mailem do 20 marca 2018 r. na adres: Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków z dopiskiem: Buława Lajkonika

Informacji na temat przeglądu udziela Małgorzata Surma, e-mail: msurma@cmjordan.krakow.pl, tel. 430-00-15, wew. 215.

Sekretariat Centrum Młodzieży, pok. 107b czynny w godz. 8.00 – 16.00, tel.: 430-00-15 wew. 202.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia można pobrać TUTAJ