Przyjmowanie wniosków "Dobry Start (300+)"

Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry Start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

Wniosek o przyznanie świadczenia "Dobry Start" można składać osobiście od 1 do 31 sierpnia także w sekretariacie Centrum Młodzieży:

-poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 9.00-16.00

-środy w godz. 9.00-18.00

 * 16 oraz 17 sierpnia: NIECZYNNE

Dodatkowe informacje:
https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/221165,262,komunikat,dobry_start_300+.html

SEKRETARIAT CM:
E: sekretariat@cmjordan.krakow.pl
T: 12 12 422 44 42