Konkurs recytatorski "cztery żywioły"

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana zaprasza uczniów szkół podstawowych z Krakowa do udziału w konkursie recytatorskim, którego przewodnim motywem są żywioły: woda, ogień, ziemia i powietrze. Celem konkursu jest kształtowanie piękna poezji, doskonalenie umiejętności recytatorskich i kształtowanie kultury żywego słowa.

 

Każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji jeden wiersz o tematyce związanej z żywiołami. Szkoła może zgłosić maksymalnie 10 uczestników.

Konkurs odbędzie się 25 lutego 2019 roku o godz. 9.00 w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana. Wyniki ogłoszone zostaną po prezentacji wszystkich uczestników. Jury będzie oceniać występy w dwóch grupach wiekowych, klasy: I - IV oraz V - VIII, zwracając uwagę na dobór repertuaru, znajomość tekstu i jego interpretację, a także ogólny wyraz artystyczny.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać na załączonej karcie na adres mailowy: mchodzinska@cmjordan.krakow.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Centrum Młodzieży ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków do 18 lutego 2019 roku.

 

Szczegóły konkursu oraz regulamin wraz z kartą zgłoszenia znajdują się na stronie:
http://cmjordan.krakow.pl/konkursy/konkurs-recytatorski-cztery-zywioly