Zajęcia edukacyjne - dodatkowe miejsca dla młodzieży

Zapraszamy młodzież na zajęcia edukacyjne organizowane przez Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk, które działa w CM. Mamy dodatkowe miejsca!

Dodatkowe zajecia, afisz