Konkurs "Dzieci i ryby swój głos mają: o klimacie zdanie posiadają"

Centrum Młodzieży jest partnerem konkursu zorganizowanego przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny pt. "Dzieci i ryby swój głos mają: o klimacie zdanie posiadają". Chcemy zwrócić uwagę dzieci z każdego przedziału wiekowego na problem zmian klimatycznych i zachęcenie ich do głośnego wypowiadania swojego zdania na ten temat. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas tegorocznego Kraków Green Film Festival, wtedy też szersza publiczność będzie miała okazję ujrzeć nagrodzone prace.

Zasady konkursu:

- Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia i mieszkają na terenie Małopolski.

- Prace konkursowe powinny mieścić się w trzech kategoriach sztuk wizualnych, tj.: sztuka cyfrowa, technika przestrzenna oraz technika płaska.

- Termin nadesłania prac mija 30.06.2020 r.

- Wszystkie prace powinny zostać nadesłane do organizatorów konkursu drogą mailową na adres: msk.konkurs@gmail.com (w przypadku prac z kategorii innej niż sztuki cyfrowej należy nadesłać zdjęcie pracy).

- Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie (również drogą mailową) zgody na udział, podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. Link do zgody: docs.google.com/document/d/13CMUAGpXxjwZaDaBGGU6QkjGLgp-_jz81hUmCwAHPvs/edit

- Więcej szczegółów na temat konkursu można znaleźć w regulaminie: Dzieci i ryby_ regulamin.

 

Dodatkowe informacje: msk.konkurs@gmail.com 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału każdego, kto chce by jego głos został usłyszany!

 

 

 dziendzieckamlodziezowystrajkklimatyczny

 

2