PROCEDURY FUNKCJONOWANIA CM W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z procedurami funkcjonowania Centrum Młodzieży - obowiązującymi od 1 września 2020 r.