Półkolonie w Centrum Młodzieży - ostatnie wolne miejsca!

Zwolniły się ostatnie wolne miejsca na dwa sierpniowe turnusy (16-20.08 i 22-27.08) półkolonii letnich dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zajęcia odbywają się w terminie 28.06-27.08.2021 r., w turnusach tygodniowych, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, w budynku CM przy ul. Krupniczej 38. 

/UWAGA: jeśli szukacie Państwo informacji o półkoloniach w Mistrzejowicach - można je znaleźć tutaj./

Zapisy uczestników na minimum tygodniowe turnusy półkolonii na Krupniczej 38 odbywają się:

- telefonicznie (12/ 430 00 15 wew. 237 lub 202)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: pjodlowska@cmjordan.krakow.pl, sekretariat@cmjordan.krakow.pl, gmorbitzer@cmjordan.krakow.pl)


Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje KOLEJNOŚĆ WPŁAT (po podanym terminie zapisów – przyjęcia odbywają się w miarę wolnych miejsc).

 

Opłaty:

Opłata za udział w jednym turnusie tygodniowym wynosi 350 zł. Ta kwota zawiera bezzwrotną opłatę gwarancyjną w wysokości 100 zł.

Wpłaty całej kwoty za turnus/turnusy należy dokonać przelewem na podane niżej konto Centrum Młodzieży do 5 dni po dokonaniu zgłoszenia, w tytule wpisując:

„Półkolonie dla … … (tu wpisać imię i nazwisko dziecka) w terminie … (tu wpisać datę turnusu/turnusów)” w celu szybszego przyporządkowania wpłaty.

Nr konta Centrum Młodzieży: 80 1020 4900 0000 8102 3015 5430

Dowód wpłaty całej kwoty (za turnus/turnusy) na konto Centrum Młodzieży jest potwierdzeniem miejsca na półkoloniach. Potwierdzenie dokonania opłaty prosimy przesłać na adres: gmorbitzer@cmjordan.krakow.pl

Nie jest możliwe zapisywanie dziecka na pojedyncze dni - jedynie na tygodniowe turnusy.


W cenie są zawarte:

-        bogaty program zajęć i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli z Centrum Młodzieży

-        niezbędne materiały plastyczne i edukacyjne

-        bilety wstępu do krakowskich instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz na zajęcia rekreacyjne

-        codzienny dwudaniowy obiad oraz deser

-        woda bez limitu dostępna w trakcie zajęć i wycieczek.

 

Zniżki:
- Przy zapisie dwójki dzieci przysługuje zniżka: 10% na każde dziecko, w przypadku kolejnych dzieci: 15%,
- dla posiadaczy Krakowskiej Kart Rodzinnej 3+ oraz Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem: 15%
- dla posiadaczy Karty Krakowskiej: 5% zniżki.

Uwaga: powyższe zniżki nie łączą się ze sobą!

 

Rezygnacja z zajęć, zwroty:
W razie rezygnacji z udziału dziecka w półkoloniach istnieje możliwość zwrotu wniesionej opłaty (pomniejszonej o opłatę gwarancyjną w wysokości 100 zł/turnus) pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji drogą elektroniczną, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.

W przypadku rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć Centrum Młodzieży nie zwraca wniesionej wcześniej opłaty.

UWAGA! Całkowity zwrot kosztów (łącznie z opłatą gwarancyjną) następuje tylko w przypadku znalezienia przez zapisującego zastępstwa za rezygnujące z uczestnictwa dziecko.

Istnieje możliwość zmiany terminu udziału dziecka w półkoloniach - w miarę wolnych miejsc, po uzgodnieniu z organizatorem.

 

Ramowy program dzienny dla uczestników zajęć:

8:00  - 9:45 - zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy,

9:45 - 14:15 - warsztaty tematyczne (teatr, taniec, muzyka, plastyka, ceramika, rękodzieło, sport i inne), wycieczki, projekcje filmów

14:15  - obiad + deser

14:45  - 16:00 - zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy

 

Informacje praktyczne dotyczące uczestnictwa w półkoloniach:
1. Zajęcia odbywają się w godzinach 8.00 - 16.00. Ze względu na program zajęć oraz zasady bezpieczeństwa, prosimy o przyprowadzanie dzieci w godz. 8.00 - 9.00 i odbieranie ich do godz. 16.00.

2. Uczestnik zajęć powinien:
- mieć ze sobą obuwie na zmianę, wygodny strój do zajęć ruchowych (według uznania) oraz drugie  śniadanie,- być ubrany stosownie do  pogody (w programie przewidziano wyjścia i wycieczki).

 

Informacje końcowe:
1. Przed pierwszymi zajęciami rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia i pozostawienia u prowadzącego zajęcia deklaracji uczestnictwa wg wzoru. Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej www.cmjordan.krakow.pl oraz przed zajęciami u nauczyciela.
2. Zapisanie dziecka na półkolonie letnie 2021 w Centrum Młodzieży jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 

Pliki do pobrania:

DEKLARACJA udziału w półkoloniach 2021

Karta kwalifikacyjna 2021

R
egulamin zapisów i uczestnictwa w półkoloniach 2021

REGULAMIN Półkolonii 2021

 

Polkolonie-CM-21-A3-DRUK-1