Edukacja filmowa - cykl "Nasi ulubieni bohaterowie"

Dla kogo?
dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III SP

 

Opis zajęć:
W trakcie spotkań edukacyjnych w ramach konkursu „Nasi ulubieni bohaterowie” skupiamy się na zagadnieniach wychowawczych oraz postawach bohaterów filmów.

Autorski program filmowy oparty jest na haśle: ”Wartościowe filmy budują świat wartości naszych dzieci”. Staranny dobór tytułów dostosowany jest do możliwości percepcyjnych poszczególnych grup wiekowych uczniów. Tak, by filmy, wprowadzając ich w świat kina i odsłaniając jego arkana, tłumaczyły zarazem otaczający nas świat i by młody widz mógł utożsamić się z opowiadaną na ekranie historią.

Przed każdym seansem odbywa się spotkanie, podczas którego dzieci przygotowywane są do świadomego odbioru treści filmu i zastosowanych w nim form obrazowania. Prezentowana jest tematyka filmu, jego walory artystyczne i edukacyjne. Często odwołujemy się także do wiedzy i doświadczeń młodych widzów, nawiązując z nimi dialog. W ten sposób pragniemy uświadomić dzieciom, że kino – oprócz rozrywki - może oferować dużo więcej, jeśli oglądaniu filmu towarzyszy ukierunkowana refleksja.
Po filmie dzieci uczestniczą w warsztatach aktywizujących wyobraźnię i twórcze myślenie. Nawiązują one do tematów poruszanych w obejrzanych filmach.

Na zakończenie cyklu odbywa się finał konkursu prac plastycznych, będących ilustracjami do obejrzanych filmów. Dzieci otrzymują nagrody, a najciekawsze prace prezentowane są na wystawie w sali kinowej. 

 

Korzyści z zajęć dla uczestnika:
Nauczenie się świadomego odbioru filmu, poznanie magii kina i jego wartości, nabywanie nowej wiedzy poprzez sytuacje edukacyjne, które pozwalają odkrywać, działać, współpracować ze sobą, a przy okazji bawić się.

 

Termin:
Zajęcia odbywają w II semestrze, w okresie od lutego do czerwca. Blok zajęć trwa 3 lub 4 godziny lekcyjne, istnieje możliwość odbycia jednego lub kilku bloków zajęć w semestrze.

Wysokość dobrowolnej składki rocznej:
5-10 zł/ dziecko

 

Informacje i zapisy:
Iwona Ostaszewska
E: iostaszewska@cmjordan.krakow.pl
T: 602 72 32 82 lub 12 430 00 15 wew. 214