Historia

Dla kogo?
Młodzież w wieku 15-20 lat

Opis zajęć:

Wielkie wojny XIX i XX wieku

Celem zajęć będzie przedstawienie genezy i charakterystyki wielkich konfliktów XIX i XX wieku w zmieniającej się przestrzeni cywilizacyjnej, społecznej i politycznej świata, a szczególnie Europy. Podczas zajęć przedstawione zostaną nie tylko wojny i konflikty jako starcia państw i ich armii, lecz także z perspektywy zwykłego człowieka: stosunek ludności do wojny, problem ucieczki/uchodźstwa przed wojną, życie codzienne pod okupacją, zniszczenia wojenne (wojna niemiecko-francuska, I i II wojny światowe itp.), jako doświadczenia kolejnych generacji. Zostaną omówione najbardziej kontrowersyjne kulisy wybranych działań wojennych, wpływ techniki i technologii na przygotowania militarne, a także pamięć i mitologizacja czynu zbrojnego jako element tworzenia nowoczesnej świadomości narodowej, jak również materialna spuścizna wojen.

Termin:
czwartek, godz. 16:45-18:15

Zajęcia rozpoczną się w połowie października 2021r. i potrwają do 31 maja 2022r.
Dokładny harmonogram zajęć zostanie przedstawiony w połowie października.

Miejsce:
Instytut Historii UJ, ul. Gołębia 13

Prowadzący:
prof. dr hab. Michał Baczkowski, dr hab. Tomasz Kargol, prof. UJ, dr Kamil Ruszała

Wysokość dobrowolnej składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 190 zł

---

Informacje i zapisy:
Zapisy na rok szkolny 2021/2022 (w miarę wolnych miejsc) od 1 września 2021 do 8 października 2021 (pon.-pt.) w godz. 13.00-18.00
Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, pokój 104, I piętro.
E-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl 
Informacja tel.: (12) 430-00-15, 506 012 661

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy również na imprezy otwarte, w tym między innymi:

Spotkania Młodych Matematyków,

Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki,

Spotkania z najnowszą historią Polski,

Spotkania z filozofią

Spotkania z ekologii i ochrony środowiska

Spotkania z literaturą/kulturą współczesną

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych - Sesja Matematyczna

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego