Historia

Dla kogo?
Młodzież w wieku 15-20 lat

Opis zajęć:

·  Europa po I wojnie światowej

·  Państwo Mussoliniego

·  Państwo Hitlera

·  Państwo Stalina

·    Europa przed wybuchem II wojny światowej

·   Wojna obronna Polski – jesień 1939

·  Wojna obronna Polski – jesień 1939 – kampania wrześniowa na tle pozostałych ataków państwa Hitlera w Europie

·  Na frontach II wojny światowej

·  Na frontach II wojny światowej – po ataku Niemiec na ZSRR

 

Miejsce:
Instytut Historii UJ, ul. Gołębia 13

Termin:
w trakcie ustalenia

 

Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail : kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl