Historia

Dla kogo?
Młodzież w wieku 15-20 lat

Opis zajęć:

Historia najnowsza od II wojny światowej do współczesności
Państwo Hitlera
Państwo Stalina
Przyczyny wybuchu II wojny światowej Kampania wrześniowa Na frontach II wojny światowej (1939-1943)
Okupacja Polski
Sprawa polska w czasie II wojny światowej
Polskie Państwo Podziemne
Powstanie Warszawskie
Koniec II wojny światowej
Przejęcie władzy w Polsce przez komunistów
Narodziny komunistycznego systemu władzy w Europie Środkowo-Wschodniej (1944-1948)
Początek zimnej wojny
Konflikty zbrojne w Azji, Ameryce Łacińskiej po II wojnie światowej
Stalinizm w Polsce (1949-1956)
Od Chruszczowa do Breżniewa
Polska za Gomułki i Gierka

Miejsce:
Instytut Historii UJ, ul. Gołębia 13

Termin:
czwartek 16.45-18.15

Prowadzący:
prof.dr hab. Krzysztof Karol Daszyk

 

 

Informacje i zapisy:

Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail : kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl