Historia

UWAGA: w związku z pandemią koronawirusa COVID 19 zajęcia z historii w I semestrze są zawieszone.


Dla kogo?
Młodzież w wieku 15-20 lat

Opis zajęć:

Państwo, naród, patriotyzm w kulturze staropolskiej

1. „Księga historii Polski”. O roli Krakowa w życiu duchowym i patriotycznej edukacji Polaków doby zaborów.
2. Potomkowie Adama, Jafeta, Negnona i Lecha. W kręgu średniowiecznych wyobrażeń na temat rodowodu Polaków. Część I.
3. Potomkowie Adama, Jafeta, Negnona i Lecha. W kręgu średniowiecznych wyobrażeń na temat rodowodu Polaków. Część II.
4. Powstanie państwa polskiego w świetle ustaleń nowoczesnej historiografii.
5. Chrzest Polski – legendy, fakty, hipotezy.
6. Od piastowskiego „patrimonium” do idei „patria communis”. O czynnikach kształtujących świadomość narodową Polaków w okresie średniowiecza.
7. O narodzie szlacheckim, który „w Polszcze był wszystkim”. Część I: Rycerz, ziemianin, obywatel – czyli szlachcic idealny.
8. O narodzie szlacheckim, który „w Polszcze był wszystkim”. Część II: „Jaśnie oświeceni”, „urodzeni” i tylko „szlachetni” – zróżnicowanie stanu szlacheckiego.
9. Potomkowie starożytnych Sarmatów. U źródeł ideologii sarmackiej i na szczytach narodowej (szlacheckiej) megalomanii.
10. W kierunku „wspólnej Rzeczypospolitej”, czyli o uniach Polski z Litwą.
11. Polska jako przedmurze chrześcijaństwa – fakty i mity. Część I: Przedmurze nominalne.
12. Polska jako przedmurze chrześcijaństwa – fakty i mity. Część II: Przedmurze rzeczywiste.
13. „Państwo bez stosów” (?), czyli o staropolskiej tolerancji (i nietolerancji). Część I.
14. „Państwo bez stosów” (?), czyli o staropolskiej tolerancji (i nietolerancji). Część II.
15. Między wolnością a anarchią. Ustrój szlacheckiej Rzeczypospolitej. Część I: „Nic o nas bez nas”, czyli w stronę wolności.
16. Między wolnością a anarchią. Ustrój szlacheckiej Rzeczypospolitej. Część II: Liberum veto, czyli w stronę anarchii.
17. „Karczma zajezdna” ‒ prehistoria rozbiorów polsko-litewskiej Rzeczypospolitej.
18. Ku „naprawie Rzeczypospolitej”. Sejm Czteroletni i Konstytucja 3 maja.
19. Naród na dnie upokorzenia. Czasy konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego.
20. Tragedia historii polskiej pędzlem Jana Matejki opowiedziana. Część I.
21. Tragedia historii polskiej pędzlem Jana Matejki opowiedziana. Część II.

Termin:
w związku z pandemią koronawirusa COVID 19 zajęcia z historii w są zawieszone.


Miejsce:
---------

Wysokość dobrowolnej składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 190 zł

Prowadzący:
-------------

Informacje i zapisy:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail : kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy również na imprezy otwarte, w tym między innymi:

Spotkania Młodych Matematyków,

Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki,

Spotkania z najnowszą historią Polski,

Spotkania z filozofią

Spotkania z ekologii i ochrony środowiska

Spotkania z literaturą/kulturą współczesną

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych - Sesja Matematyczna

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego