Konkurs dla nauczycieli „Muzyka jest wszędzie, czy ją słyszysz?”

Znamy już laureatów konkursu. Nagrodziliśmy: Aldonę Rumińską, Danutę Baraniewicz i Agnieszkę Krawczuk. Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy!

Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu rzetelnego i nowatorskiego scenariusza zajęć muzycznych/muzyczno-ruchowych. Otrzymaliśmy 20 niezwykle ciekawych prac, z których wybraliśmy 3 najlepsze. Oto one: 

Aldona Rumińska - Szalska
Danuta Baraniewicz
Agnieszka Krawczuk


Protokół z obrad jury:
Werdykt jury Muzyka jest wszędzie, czy ją słyszysz

_________________________________________________________________

Jako placówka nauczania pozaszkolnego wiemy, jak ważna jest praca nauczycieli. To oni prowadzą zajęcia i kierują naszą uwagą. Ich praca to nie tylko bycie tu i teraz - na zajęciach, lecz również analizowanie i opracowanie pomysłów, które potem wdrażają w pracy z dziećmi i młodzieżą. Chcemy, by tym razem nauczyciele pokazali nam, jak pracują. 

„Muzyka jest wszędzie, czy ją słyszysz?” to wojewódzki konkurs dla nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej klas 1-3. Jego celem jest m.in.: dzielenie się doświadczeniem i warsztatem pracy poprzez upowszechnianie nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, promowanie twórczych nauczycieli, rozpowszechnianie nowoczesnych metod i form pracy z dziećmi.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 


Regulamin konkursu:
Regulamin konkursu Muzyka jest wszędzie


Dodatkowe informacje:
Małgorzata Figiel
e-mail: muzyka@cmjordan.krakow.pl 
tel. 12 4300015 w. 245