Konkurs Filmowo-Plastyczny "Nasi ulubieni bohaterowie"

Konkurs filmowo-plastyczny "Nasi ulubieni bohaterowie" skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej, które wezmą udział w zajęciach dla grup pt. Edukacja filmowa w ramach cyklu „Nasi ulubieni bohaterowie”. Dzieci przygotowują prace plastyczne, będące ilustracjami do obejrzanych w ramach zajęć filmów.
Finał konkursu odbywa się na zakończenie cyklu zajęć. Uczestnicy otrzymują nagrody, a najciekawsze prace prezentowane są na wystawie w sali kinowej. 

Godziny i daty spotkań w ramach cyklu są do uzgodnienia.

 

 

Konkurs - edycja 2018:

Nasi ulubieni bohaterowie .pdf

 

W spotkaniach edukacyjnych z filmem uczestniczyło ok. 1290 dzieci z klas I-V
szkół podstawowych oraz grup przedszkolnych z Krakowa i okolic. Na warsztatach aktywizujących wyobraźnię plastyczną, twórcze myślenie i ekspresję słowną dzieci rozmawialiśmy m.in. o rodzinie, o postępie ludzkości i wynalazkach, o tym, jak żyć w zgodzie z przyrodą, bawiliśmy się w kosmiczne podróże, uczyliśmy się współpracy w grupie, poznawaliśmy kulturę meksykańską, wykorzystywaliśmy metody recyklingu do działań plastycznych.
 

Nasi najmłodsi kinomani mogli się także zmierzyć z zadaniem plastycznym – wykonaniem w dowolnej technice ilustracji do obejrzanego filmu.

Na konkurs plastyczny nadeszło 280 prac. Jury w składzie: Beata Ziomek - plastyk dekorator w CM, Iwona Ostaszewska – koordynator konkursu na posiedzeniu w dn. 11 czerwca 2018 r. wybrało prace wyróżniające się pomysłowością i oryginalnym spojrzeniem na filmowe opowieści, malarskością oraz estetyką.  Przyznano 21 nagród i 34 wyróżnienia.

Lista laureatów:
Nasi ulubieni bohaterowie