Konkurs Filmowo-Plastyczny "W świecie baśni"

Konkurs filmowo-plastyczny „W świecie baśni” skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej, które wezmą udział w zajęciach dla grup pt. Edukacja filmowa w ramach cyklu „W świecie baśni”. Dzieci przygotowują prace plastyczne, będące ilustracjami do obejrzanych w ramach zajęć filmów.
Finał konkursu odbywa się na zakończenie cyklu zajęć. Uczestnicy otrzymują nagrody, a najciekawsze prace prezentowane są na wystawie w sali kinowej. 

 

 Finał edycji 2019/20 odbył się 12 lutego 2020 r. w sali kina Paradox.