Konkurs recytatorski "Cztery żywioły"

Konkurs recytatorski "Cztery żywioły":

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych Krakowa.

Cele konkursu:

·         propagowanie piękna poezji dziecięcej,

·         kształtowanie kultury żywego słowa,

·         doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich.

     

Warunki uczestnictwa:

- konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z Krakowa.

- szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 10  uczestników,

- każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji jeden wiersz o tematyce związanej z przynajmniej  jednym z czterech żywiołów (biorąc pod uwagę te podstawowe; woda, ogień, ziemia, powietrze),

- zgłoszenia do udziału należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) na załączonej karcie do 18.02.2019 r. na adres :

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38

z dopiskiem konkurs recytatorski lub droga mailową na adres: mchodzinska@cmjordan.krakow.pl

 

Przesłuchania konkursowe odbędą się 25.02.2019 r. w Centrum Młodzieży (ul. Krupnicza 38)
od godz. 9.00.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Cztery żywioły - regulamin

Cztery żywioły - karta zgłoszenia

 

ilustracja

 

Dodatkowe informacje:
Małgorzata Chodzińska
E: mchodzinska@cmjordan.krakow.pl