Konkurs recytatorski "Podróże z wierszem"

UWAGA!
Konkurs w formie on-line!

Konkurs recytatorski "Podróże z wierszem":
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z Krakowa.

Cele konkursu:
·         propagowanie piękna poezji dziecięcej,
·         kształtowanie kultury żywego słowa,
·         doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich

Opis:
W ostatnim czasie trudno wybrać się w podróż, dlatego chcemy żebyście spróbowali przenieść się w inne miejsce "za pomocą" poezji. Wybierzcie zatem taki wiersz, w którym zawarty jest motyw podróży/ wędrówki, wyrecytujcie go i wyślijcie nagranie do nas!

Każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji jeden wiersz o tematyce związanej z podróżowaniem, zwiedzaniem, poznawaniem i odkrywaniem nowych miejsc, krain, lądów.

Czas wykonania do 5 minut.

- zgłoszenia do udziału prosimy przesyłać na załączonej karcie do 19.02.2021 na adres e-mail: mchodzinska@cmjordan.krakow.pl,

- następnie do dnia 28.02.2021 należy nadesłać  filmy w formacie mp4  WeTransferem bezpośrednio na adresy e-mailowe jury: mchodzinska@cmjordan.krakow.pl, akamykowska@cmjordan.krakow.pl, adranka@cmjordan.krakow.pl.

 
Regulamin:
konkurs podróże z wierszem - pdf.

Karta zgłoszenia:
karta zgłoszenia 2021 podróże z wierszem.


Dodatkowe informacje:

Małgorzata Chodzińska
E: mchodzinska@cmjordan.krakow.pl

 

 

Podróże z wierszem afisz A3

 

 

 Zapraszamy do udziału!