Konkurs recytatorski "Rodzina na wesoło"

Konkurs recytatorski kierowany do przedszkolaków to dla nas wszystkich duże wyzwanie i niezwykła przygoda. Wielkie emocje ogarniają nie tylko uczestników, ale też wszystkich słuchaczy. Nie bylibyśmy jednak sobą, gdybyśmy tego wyzwania nie podjęli - zapraszamy do udziału w konkursie "Rodzina na wesoło".

Celem wydarzenia jest m.in.: kształtowanie wrażliwości dzieci na piękno języka ojczystego, dostarczanie dzieciom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z utworów literackich i rozwijanie zdolności recytatorskich. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.

Kryteria oceny prezentowanych utworów:

  • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie (z uwzględnieniem możliwości wykonawczych uczestnika)
  • interpretacja utworu
  • kultura słowa
  • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).


 Zgłoszenia przyjmujemy do 11 października 2020 r. Pozostałe terminy wyglądają następująco:

  • przesłuchania W CENTRUM MŁODZIEŻY: 21-23 października 2020 r. lub przesłuchania ON-LINE: 21-23 października 2020 r. (podczas przesłuchań nastąpi wyłonienie laureatów konkursu).
  • finał konkursu: 27 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

 

Regulamin:
Rodzina na wesoło - Regulamin

Załączniki:
Rodzina na wesoło - Karta zgłoszenia

--------------------------------------------

Partnerem Konkursu jest Główna Księgarnia Naukowa. 
Patronatem medialnym Konkursu jest portal Czasdzieci.pl.