Konkurs recytatorski "Zwierzęta zwykłe i niezwykłe"

Konkurs recytatorski "Zwierzęta zwykłe i niezwykłe":

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych Krakowa.

Cele konkursu:

·         propagowanie piękna poezji dziecięcej,

·         kształtowanie kultury żywego słowa,

·         doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich

 
Warunki uczestnictwa:

- konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z Krakowa.

- szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 10  uczestników,

- każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji jeden wiersz o tematyce związanej

ze zwierzętami tymi, które żyją obecnie, legendarnymi lub baśniowymi.

 

Zgłoszenia do udziału należy  przesłać (lub dostarczyć osobiście) na załączonej karcie

do 04.03.2020 na adres : Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, 31-123 Kraków,  

ul. Krupnicza 38 z dopiskiem konkurs recytatorski lub e-mail: mchodzinska@cmjordan.krakow.pl

 

Przesłuchania konkursowe odbędą się w Centrum Młodzieży (Kraków, ul. Krupnicza 38) 11.03. 2020 roku od godz. 9.00.

 

 

Regulamin oraz karta zgłoszenia:


1. zwierzęta zwykle i niezwykle - regulamin

2. zwierzęta zwykłe i niezwykłe -_karta zgłoszenia 2020

 

 

 

 

ilustracja

 

Dodatkowe informacje:
Małgorzata Chodzińska
E: mchodzinska@cmjordan.krakow.pl