Konkurs Wiedzy "Kultura Ludowa Krakowiaków i Górali"

Konkurs wiedzy Kultura Ludowa Krakowiaków i Górali skierowany jest do uczniów klas od IV do VII szkoły podstawowej z Krakowa i powiatu ziemskiego krakowskiego. Tematem konkursu jest kultura materialna, duchowa i społeczna Krakowiaków i Górali Podhalańskich: budownictwo, wnętrze, strój, zajęcia rolnicze i pozarolnicze, obrzędowość doroczna i zwyczaje rodzinne, sztuka ludowa i rzemiosło artystyczne, zwyczaje krakowskie.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów rodzimą tradycją, do której zalicza się kultura ludowa Krakowiaków i Górali Podhalańskich. 

Podstawą przygotowania się do udziału w konkursie jest udział w lekcjach prowadzonych przez organizatora oraz zapoznanie się z lekturami oraz materiałami i opracowaniami przygotowanymi przez organizatora (szczegóły w Regulaminie konkursu). Wśród tematów zaprezentowanych podczas spotkań znajdzie się m.in.: budownictwo i zdobnictwo wnętrza, strój ludowy i instrumenty muzyczne oraz wytwórczość i rzemiosło. Wykłady rozpoczną się już w październiku. Finał konkursu przewidziany jest natomiast na dzień 15 marca 2021 r. 

Regulamin:
Kultura Ludowa Krakowiaków i Górali - Regulamin

Załączniki:
Kultura Ludowa Krakowiaków i Górali - Karta zgłoszenia

 

Dodatkowe informacje:
Małgorzata Surma
E: msurma@cmjordan.krakow.pl
T: 12 430 00 15 wew. 215