Młody Lider Krakowa

Konkurs Samorządowy „Młody Lider Krakowa” jest skierowany do młodzieży w wieku 14-19 lat (o spełnieniu kryterium wieku decyduje rok urodzenia), uczącej się w Krakowie.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań i działań oraz postaw obywatelskich, a także upowszechnianie wolontariatu wśród młodzieży.

Za przebieg Konkursu odpowiedzialna jest Krakowska Rada Samorządów Uczniowskich w Krakowie, działająca przy Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana oraz Komitet Organizacyjny.

W tym roku zgłoszenia będą przyjmowane do 5 maja 2018 roku.


Dodatkowe informacje:
Michał Szafraniec
E: miszafra@gmail.com
T: 503 409 879

 

Dokumenty dla uczestników:


MLK - regulamin 2018

MLK - karta zgłoszenia