Młody Lider Krakowa

Konkurs Samorządowy „Młody Lider Krakowa” jest skierowany do młodzieży w wieku 14-19 lat (o spełnieniu kryterium wieku decyduje rok urodzenia), uczącej się w Krakowie.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań i działań oraz postaw obywatelskich, a także upowszechnianie wolontariatu wśród młodzieży.

Za przebieg Konkursu odpowiedzialna jest Krakowska Rada Samorządów Uczniowskich w Krakowie, działająca przy Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana oraz Komitet Organizacyjny.

 

 

 Informacje o kolejnej edycji konkursu w roku szkolnym 2018/19 już wkrótce!