O nas

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie to publiczna placówka wychowania pozaszkolnego działająca w systemie edukacji narodowej. Jesteśmy największym młodzieżowym domem kultury w Małopolsce. Od 1952 roku wspieramy krakowskie szkoły oraz rodziców w mądrym, twórczym zagospodarowywaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży: rozwijaniu zainteresowań, pielęgnowaniu pasji, poszukiwaniu talentów.

Łącznie prowadzimy ponad 250 stałych grup zajęciowych: artystycznych, edukacyjnych i sportowych. Uczestniczy w nich tygodniowo ponad 3000 dzieci i młodzieży z całego Krakowa. Udział w naszych zajęciach stałych jest bezpłatny: uczestnicy płacą jedynie składkę na potrzeby pracowni i niezbędne materiały (od 60 do 400 zł rocznie - w zależności od rodzaju zajęć).

Rocznie organizujemy około 150 imprez, festiwali i konkursów - m.in. Młodzieżowe Prezentacje Teatralne „Teatr Moich Marzeń”, Przegląd Teatralno-Muzyczny dla Osób Niepełnosprawnych „O buławę Lajkonika”, Wojewódzki Konkurs Piosenki „Przedszkolaki śpiewają”, Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości J. Kaczmarskiego "Nic się nie kończy prostym TAK lub NIE".

W ramach programu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa” organizujemy m.in. akcję „Młodzież pamięta” oraz „Paradę Szkolnych Patronów”. Staramy się kształtować świadome postawy obywatelskie wśród dzieci i młodzieży (np. samorządowy projekt „Uczeń – Obywatel”).

Informacja Młodzieżowa CM wspiera młodych ludzi w rozwoju i planowaniu przyszłości. Udostępniamy dane dotyczące szkół, wyższych uczelni, zajęć pozalekcyjnych, nauki i pracy za granicą, wolontariatu.

Od lat współpracujemy z międzynarodowymi partnerami – m.in. z Bułgarii, Czech, Finlandii, Francji, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Włoch. Organizujemy wymiany młodzieży, warsztaty, konferencje i szkolenia.

To u nas działa znane chyba wszystkim krakowianom kino studyjne Paradox (rok zał. 1956), od lat konsekwentnie budujące swój niekomercyjny i edukacyjny profil repertuarowy.