Dyrekcja

dyrektor
Bartłomiej Kocurek
bkocurek@cmjordan.krakow.pl

zastępca dyrektora
Alicja Nowak-Müller
amuller@cmjordan.krakow.pl

zastępca dyrektora
Monika Godek
mgodek@cmjordan.krakow.pl
 
kierownik ds. administracyjnych 
Małgorzata Lipnicka-Natkaniec
mlipnicka@cmjordan.krakow.pl 

tel: 12 422 44 42