Edukacja patriotyczna

OŚRODEK EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

17 marca 2010 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XCV/1281/10 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania i wprowadzenia programu pn. „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”. W myśl tej uchwały koordynatorem realizacji projektu stał się Młodzieżowy Ośrodek Edukacji Obywatelskiej działający w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana (MOEO kontynuował działalność Młodzieżowego Centrum Edukacji Obywatelskiej działającego od 2001 r.
w Śródmiejskim Ośrodku Kultury).

W 2016 r. na mocy uchwały nr XLVIII/866/16 Rady Miasta Krakowa utworzono Ośrodek Edukacji Obywatelskiej – Filię nr 1 Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana.  Jego obecna siedziba mieści się w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Topolowej 22 w Krakowie.

       Zasadniczym celem Ośrodka jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci
i młodzieży szkół krakowskich, praktykowanie pamięci o przeszłości, budowanie poczucia wspólnoty i szacunku dla przeszłych pokoleń. W ramach programu realizowane są m.in. projekty:

  • „Młodzież pamięta” z „Tramwajem Patriotycznym” z okazji rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja i odzyskania Niepodległości przez Polskę
  • Parada Szkolnych Patronów
  • Pociąg pamięci o świętym Janie Pawle II (Kraków–Skawina–Kalwaria Zebrzydowska–Wadowice–Kraków)
  • Bohaterowie naszej przeszłości – cykl spotkań z filmem historycznym
  • Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego
  • Małopolski Historyczny Szlak Pamięci
  • Lotny Uniwersytet Historyczny
  • Strażnicy Pamięci
  • Krakowski Portal Edukacji Historycznej - www.patriotycznykrakow.plKontakt:
Filia nr 1 Centrum Młodzieży – Ośrodek Edukacji Obywatelskiej
ul. Topolowa 22
31-506 Kraków
e-mail: info@patriotycznykrakow.pl
tel.: 12 259 49 37
fax: 12 422 52 05
www.patriotycznykrakow.pl