Edukacja patriotyczna

OŚRODEK EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

17 marca 2010 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XCV/1281/10 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania i wprowadzenia programu pn. „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”. W myśl tej uchwały koordynatorem realizacji projektu stał się Ośrodek Edukacji Obywatelskiej działający w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana.
Zasadniczym celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkół krakowskich, praktykowanie pamięci o przeszłości, budowanie poczucia wspólnoty i szacunku dla przeszłych pokoleń. W ramach programu realizowane są m.in. projekty:

  • „Młodzież pamięta” z „Tramwajem Patriotycznym” z okazji rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja i odzyskania Niepodległości przez Polskę
  • Parada Szkolnych Patronów
  • Pociąg pamięci o świętym Janie Pawle II (Kraków–Skawina–Kalwaria Zebrzydowska–Wadowice–Kraków)
  • Bohaterowie naszej przeszłości – cykl spotkań z filmem historycznym
  • Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego
  • Małopolski Historyczny Szlak Pamięci
  • Lotny Uniwersytet Historyczny
  • Krakowski Portal Edukacji Historycznej - www.patriotycznykrakow.pl
  • Strażnicy Pamięci

24 kwietnia 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr LXXII/1061/13 w sprawie objęcia przez Radę Miasta honorowego patronatu nad projektem „Strażnicy pamięci” stanowiącym część programu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”. Znaczenie przedsięwzięcia zostało także docenione przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, który w 2014 roku objął go swoim patronatem.
Celem projektu jest m.in. opieka młodzieży nad miejscami pamięci oraz upowszechnianie wśród uczniów szkół i mieszkańców miasta informacji na temat patronów ulic. W zamyśle pomysłodawców jego realizacja powinna odbywać się w ścisłym porozumieniu szkół z radami krakowskich dzielnic, co dodatkowo umocni proces integracji w obrębie najbliższych ojczyzn, jakimi są dzielnice. Wzmocnieniu tego procesu służyć mają także, wydawane w ramach projektu Śpiewniki polskich pieśni patriotycznych, zawierające oprócz popularnych utworów, dzielnicowe wkładki tematyczne.
29 czerwca 2016 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XLVIII/866/16. Uchwała utworzyła Filię Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana pod nazwą Ośrodek Edukacji Obywatelskiej (uchwała zmieniła także poprzednią nazwę Ośrodka).