Rada rodziców

Rada Rodziców Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana składa się z przedstawicieli rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia w danym roku szkolnym, wybieranych w głosowaniu.
Rada Rodziców wspiera dyrekcję i placówkę poprzez spotkania z władzami i instytucjami zarządzającymi oświatą, opiniuje decyzje finansowe podejmowane przez Dyrekcję i instruktorów Centrum Młodzieży.
Rada Rodziców zarządza wpłatami wnoszonymi przez uczestników lub ich rodziców na potrzeby placówki i w ramach tego działania wspiera dzieci i młodzież znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej poprzez dofinansowania do wyjazdów śródrocznych i wakacyjnych, funduje nagrody dla najlepszych uczestników, współfinansuje zakup materiałów i wyposażenie pracowni oraz włącza się finansowo w działalność wszystkich pracowni Centrum Młodzieży.
Poprzez aktywne zaangażowanie Rada Rodziców współuczestniczy w tworzeniu lepszych warunków nauki i rozwoju naszych dzieci.
Uczestnictwo w Radzie Rodziców daje możliwość wpływania na kierunki działalności placówki.

Zapraszamy Rodziców chętnych do włączenia się w pracę Rady Rodziców Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana do współpracy.

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021:
Przewodniczący Rady Rodziców - Jacek Filuś
I Zastępca Przewodniczącego - Adrianna Misiuda
II Zastępca Przewodniczącego - Joanna Zawiła
Sekretarz -Paulina Nowicka
Skarbnik - Barbara Oliwkiewicz

oraz

Anna Dziad
Tomasz Nowicki

nr konta Rady Rodziców CM: 75 1910 1048 4002 6428 1131 0001

kontakt:
rada@cmjordan.krakow.pl

Regulamin Rady Rodziców CM - do pobrania: Regulamin Rady Rodziców CM

 

Wniosek do Rady Rodziców o przyznanie pomocy socjalnej:
WNIOSEK.