Współpraca międzynarodowa

Centrum Młodzieży organizuje różnorodne projekty dwu- i wielostronne, wymiany młodzieżowe, warsztaty artystyczne, koncerty, a także wizyty studyjne i wymiany delegacji pracowników pedagogicznych. Współpracuje z instytucjami i organizacjami z całej Europy, również w ramach przynależności do Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytucji Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży (EAICY), w ramach którego CM działa już 25 lat.

Współpraca międzynarodowa CM obejmuje liczne miasta z wielu krajów europejskich, m.in. z Belgii, Białorusi, Czech, Niemiec, Słowacji, Francji, Rosji, Ukrainy, Włoch, Litwy, Łotwy, Anglii, Lichtensteinu, Holandii, Bułgarii, Rumunii, Finlandii, Mołdawii.

Organizując projekty i wymiany międzynarodowe korzystamy z pomocy i wsparcia finansowego różnorodnych programów europejskich: „Erasmus+”, PNWM, MEN, Visehrad Fund. Służymy poradą wszystkim zainteresowanym, jak z tych programów korzystać.

-----------------

Latem Centrum Młodzieży będzie organizowało międzynarodową wymianę „Europe on horseback”

Młodzi miłośnicy koni huculskich z Polski, Czech, Słowacji i Węgier będą mieli szansę dowiedzieć się więcej o hodowli koni, a także o kulturze i tradycjach krajów wyszehradzkich. Integracja, nawiązywanie znajomości i przyjaźni, komunikacja pomimo bariery językowej i wspólna dobra zabawa są nie mniej istotne.

Projekt jest dofinansowany przez rządy Republiki Czeskiej, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Misją Funduszu jest rozwijanie zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

Więcej informacji/details:  http://horses.cmjordan.krakow.pl/

-------
In summer our organization will organize international youth exchange EUROPE ON HORSEBACK in Nielepice, Poland

Young hucul horse lovers form Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary will have an opportunity to learn more about horse breeding, as well as about culture and traditions in all Visegrad countries. Integration, making friendships, communications across language barriers and having fun together are not less important.

------

www.visegradfund.org