Współpraca międzynarodowa

Centrum Młodzieży organizuje różnorodne projekty dwu- i wielostronne, wymiany młodzieżowe, warsztaty artystyczne, koncerty, a także wizyty studyjne i wymiany delegacji pracowników pedagogicznych. Współpracuje z instytucjami i organizacjami z całej Europy, również w ramach przynależności do Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytucji Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży (EAICY), w ramach którego CM działa już 25 lat.

Współpraca międzynarodowa CM obejmuje liczne miasta z wielu krajów europejskich, m.in. z Belgii, Białorusi, Czech, Niemiec, Słowacji, Francji, Rosji, Ukrainy, Włoch, Litwy, Łotwy, Anglii, Lichtensteinu, Holandii, Bułgarii, Rumunii, Finlandii, Mołdawii.

Organizując projekty i wymiany międzynarodowe korzystamy z pomocy i wsparcia finansowego różnorodnych programów europejskich: „Erasmus+”, PNWM, MEN, Visehrad Fund. Służymy poradą wszystkim zainteresowanym, jak z tych programów korzystać.

Archiwum projektów międzynarodowych: http://international.cmjordan.krakow.pl/.