Edukacja filmowa najmłodszego widza

Dla kogo?
przedszkola i klasy od 0-III szkół podstawowych

Opis zajęć:

Zajęcia realizowane są w formie dwóch cykli edukacyjno-filmowych: „W świecie baśni” (w semestrze zimowym) oraz „Nasi ulubieni bohaterowie” (w semestrze letnim). Na każdy z nich składają się seanse filmowe, zajęcia warsztatowe oraz konkurs prac plastycznych będących komentarzem dzieci do obejrzanego filmu, wizualizacją ich wrażeń i przeżyć. Najciekawsze prace prezentowane są na wystawach w sali kinowej, stanowiących część uroczystych finałów konkursów, połączonych z rozdaniem nagród.

Każdy cykl zajęć odwołuje się do innych zagadnień. Spotkania filmowe w ramach konkursu „W świecie baśni” (wrzesień-styczeń) ukazują zależności między literaturą i filmem, pokazują różnorodność oraz specyfikę filmowych adaptacji dzieł literackich, poetykę świata baśni i rządzące nim reguły. W bloku edukacyjno-filmowym „Nasi ulubieni bohaterowie” (luty-czerwiec) skupiamy się na zagadnieniach wychowawczych oraz postawach bohaterów filmów.

Dokonując wyboru dzieł filmowych, kierujemy się hasłem: „Wartościowe filmy budują świat wartości naszych dzieci”. Każdy z proponowanych tytułów oferuje walory artystyczne i edukacyjne, dostosowany jest do możliwości percepcyjnych poszczególnych grup wiekowych.

Przed seansem odbywa się spotkanie, podczas którego dzieci przygotowywane są do świadomego odbioru treści filmu i charakterystycznych form obrazowania. Wspólnie odkrywamy rozmaite tajemnice obrazu filmowego.

Po seansie zapraszamy na warsztaty aktywizujące wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, rozwijające ich aktywność plastyczną, werbalną, ruchową, uczące współdziałania w grupie. Zajęcia nawiązują do tematów poruszanych w filmach.

Termin:
Klasy i grupy przedszkolne mogą skorzystać z naszej oferty przychodząc na wszystkie filmy w semestrze, wybierając tylko niektóre filmowe propozycje lub przychodząc na jeden wybrany tytuł w semestrze. Godziny i daty spotkań do uzgodnienia.

Miejsce:
kino PARADOX

Opłata:
5-10 zł od dziecka (na materiały niezbędne do prowadzenia zajęć)

Kontakt:
Iwona Ostaszewska

e-mail: iostaszewska@cmjordan.krakow.pl
tel.: +48 12 430 00 15 wew. 214, kom. 602 72 32 82