Edukacja filmowa - cykl "W świecie baśni"

Dla kogo?
dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III SP

Opis zajęć:
Spotkania edukacyjne w ramach konkursu „W świecie baśni” ukazują zależności między literaturą i filmem, pokazują różnorodność oraz specyfikę filmowych adaptacji dzieł literackich, poetykę świata baśni i rządzące nim reguły.

Autorski program filmowy oparty jest na haśle: ”Wartościowe filmy budują świat wartości naszych dzieci”. Staranny dobór tytułów dostosowany jest do możliwości percepcyjnych poszczególnych grup wiekowych dzieci.

Przed każdym seansem odbywa się spotkanie, podczas którego dzieci przygotowywane są do świadomego odbioru treści filmu i form obrazowania charakterystycznych dla filmu animowanego i nie tylko. Wspólnie odkrywamy na nich rozmaite tajemnice obrazu filmowego oraz technik animacji. Po filmie odbywają się warsztaty aktywizujące wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci. 

Przykładowe tematy zajęć:

- Wędrówka obrazu z taśmy filmowej na ekran, czyli o iluzji w kinie

- Najprostsze formy animacji, czyli robimy zabawki optyczne

- Baśniowe łamigłówki, czyli twórcze zabawy wykorzystujące elementy znanych baśni.

Na zakończenie cyklu odbywa się finał konkursu prac plastycznych, będących ilustracjami do obejrzanych filmów. Dzieci otrzymują nagrody, a najciekawsze prace prezentowane są na wystawie w sali kinowej.

Korzyści z zajęć dla uczestnika:
Nauczenie się świadomego odbioru filmu, poznanie magii kina i jego wartości, nabywanie nowej wiedzy poprzez sytuacje edukacyjne, które pozwalają odkrywać, działać, współpracować ze sobą, a przy okazji bawić się.

Termin:
Zajęcia odbywają się w I semestrze roku szkolnego, w okresie od września do stycznia. Blok zajęć trwa 3 lub 4 godziny lekcyjne, istnieje możliwość odbycia jednego lub kilku bloków zajęć w semestrze.

Miejsce:
kino PARADOX

Koszt:
5-10 zł od dziecka (za blok zajęć)

Kontakt:
Iwona Ostaszewska

E: iostaszewska@cmjordan.krakow.pl
T: +48 12 430 00 15 wew. 214, kom. 602 72 32 82