Eurolekcje

Dla kogo? 
młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych oraz klasy III gimnazjum

Opis zajęć:
Co po szkole? Studia? Praca? Gap year? To pytania, które zadaje sobie każdy osiemnastolatek. Praca społeczna, udział w projektach młodzieżowych to możliwości zdobycia doświadczeń. Naszą propozycją są Eurolekcje: Eurowolontariat, Eurostudia, Europraca, przybliżą one tematykę mobilności edukacyjnej i zawodowej. Korzyści płynące z unijnych funduszy młodzieżowych przedstawi lekcja Euroszanse, a Euroaktywacja zachęci młodzież do aktywności obywatelskiej. Wszystkie zajęcia poszerzają horyzonty, skłaniają do przemyśleń i zachęcają do dalszego szukania informacji. Zajęcia mają interaktywną, warsztatową formę.

Proponowane tematy: Eurowolontariat, Eurostudia, Europraca, Euroszanse, Euroaktywacja

Termin:
terminy do uzgodnienia
lekcja 45 minut bądź warsztaty 90 minut

Miejsce:
w szkołach bądź w Centrum Młodzieży

Konsultanci Eurodesku:
Grażyna Morbitzer
e-mail: gmorbitzer@cmjordan.krakow.pl
tel.: +48 608 460 069
Mariusz Grzyb
e-mail: mgrzyb@cmjordan.krakow.pl
tel.: +48 502 470 239

Kontakt:
Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Kraków
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 008
e-mail: im@cmjordan.krakow.pl
e-mail: krakow@eurodesk.eu
tel. +48 12 430 00 15 wew. 237
http://im.cmjordan.krakow.pl
fb.com/informacja.mlodziezowa