Eurowarsztaty

Dla kogo?
młodzież ponadgimnazjalna

Opis zajęć: 
Warsztaty mają na celu zachęcić młodzież do aktywności społecznej i obywatelskiej poprzez ukazanie płaszczyzny łączącej mobilność z rozwojem: edukacyjnym, zawodowym i osobowościowym. Podpowiadamy jak odnaleźć się na rynku pracy i edukacji, pomagamy poznać swoje słabe i mocne strony oraz skutecznie zaprezentować swoje kwalifikacje. Ponadto dowiecie się jak korzystać z europejskich funduszy unijnych i gdzie szukać staży, praktyk czy też grantów.

Proponowane tematy: Papiery do kariery, Europa dla młodzieży, Euroaktywacja

Termin:
terminy do uzgodnienia
lekcja 45 minut bądź warsztaty 90 minut

Miejsce:
w szkołach bądź w Centrum Młodzieży

Konsultanci Eurodesku:
Grażyna Morbitzer
e-mail: gmorbitzer@cmjordan.krakow.pl
tel.: +48 608 460 069
Mariusz Grzyb
e-mail: mgrzyb@cmjordan.krakow.pl
tel.: +48 502 470 239

Kontakt:
Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Kraków
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 008
e-mail: im@cmjordan.krakow.pl
e-mail: krakow@eurodesk.eu
tel. +48 12 430 00 15 wew. 237
http://im.cmjordan.krakow.pl
fb.com/informacja.mlodziezowa