Filozofia i etyka

Dla kogo?
uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Opis zajęć:
Człowiek myślący od zawsze zadaje sobie wiele pytań. Wśród nich pojawiają się rozmyślania dotyczące samego siebie i świata, w którym żyjemy. Kwestie te próbuje rozwikłać filozofia, nauka będąca „umiłowaniem mądrości”.

Filozofowie od początku poszukiwali prawdy o świecie. Podejmowali próby odkrycia stałej, niezmiennej natury, istoty rzeczy i ich ostatecznej przyczyny, często ukrytej pod powierzchnią zmiennych zjawisk. Podczas zajęć prześledzimy sposób rozumowania cenionych filozofów, będziemy stawiać pytania, dyskutować i próbować formułować własne odpowiedzi.

Termin:
dokładny termin do uzgodnienia z pedagogiem szkolnym lub dyrektorem szkoły

Miejsce:
zajęcia prowadzone w szkole


Kontakt/Instruktor prowadzący zajęcia:
Alicja Nowak - Muller
e-mail: amuller@cmjordan.krakow.pl  
tel. 12 430 00 15, wew. 225 lub 886 208 332