Kultura ludowa krakowiaków i górali

Dla kogo?
dzieci z klas IV-VII szkół podstawowych

Opis zajęć:
Zajęcia przygotowują do konkursu wiedzy „Kultura ludowa Krakowiaków i Górali”. Zakres tematyczny: kultura materialna, duchowa i społeczna Krakowiaków oraz Górali Podhalańskich - budownictwo, wnętrze, strój, zajęcia rolnicze i pozarolnicze, obrzędowość doroczna i zwyczaje rodzinne, sztuka ludowa i rzemiosło artystyczne, zwyczaje krakowskie.

Termin:
godziny lekcyjne do uzgodnienia

Miejsce:
szkoły i przedszkola

Zaproś nas!
Małgorzata Surma

e-mail: msurma@cmjordan.krakow.pl