Młodzieżowa Akademia Samorządowa Dzielnicy I

Dla kogo?
młodzież w wieku 13-19 lat

Opis zajęć:
Celem działalności Młodzieżowej Akademii Samorządowej Dzielnicy I jest aktywizowanie młodzieży w podejmowaniu skutecznych działań na rzecz lokalnego samorządu, upowszechnianie wiedzy o samorządzie lokalnym, reprezentowanie młodzieży, działalność konsultacyjna oraz realizacja autorskich pomysłów uczestników. Zajęcia pozwalają poszerzyć zainteresowania i umiejętności młodych ludzi. Mając charakter warsztatowy, zakładają aktywny udział uczestników.

Termin:
raz w tygodniu

Miejsce:
różne lokalizacje, w zależności od charakteru zajęć

Kontakt z instruktorem:
Anna Szczęsny
e-mail: aszczesny@cmjordan.krakow.pl