Poradnictwo i doradztwo zawodowe

Dla kogo?
młodzież w wieku 16-19 lat

Opis zajęć:
Zajęcia stanowią część organizowanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie orientacji zawodowej i edukacyjnej. Zajęcia mają charakter warsztatowy, wspomagany bazą w postaci specjalistycznych testów diagnostycznych. Korzyści jakie może uzyskać uczestnik zajęć to przede wszystkim: wiedza związana ze współczesnym rynkiem pracy oraz rynkiem edukacji, umiejętności związane z poznaniem lub odkrywaniem swoich predyspozycji osobowościowych, preferencji zawodowych i profilu zainteresowań. Zajęcia mają też na celu wzmocnienie postaw związanych z koniecznością określenia własnej ścieżki kariery zawodowej lub edukacyjno-zawodowej.

Termin:
2 godziny lekcyjne raz w roku dla klasy

Miejsce:
na miejscu w danej szkole

Zaproś nas!

Kontakt:
Sławomir Dymacz

tel. 502 991 121
e-mail: sdymacz@cmjordan.krakow.pl