Sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie ze stresem

Dla kogo?
młodzież szkół ponadpodstawowych

Opis zajęć:
Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na obecność stresu w życiu człowieka i konieczności radzenia sobie z nim. Podczas spotkania omówione zostaną również sposoby optymalizowania codziennych stresów.

Korzyści z zajęć dla uczestnika:
Uczestnik wie czym jest stres i w jaki sposób można sobie z nim radzić, szczególnie w sytuacji przedmaturalnej.

Termin:
dokładny termin do uzgodnienia z pedagogiem szkolnym

Miejsce:
zajęcia prowadzone w szkole


Kontakt/Instruktor prowadzący zajęcia:
Teresa Kwinta

E: tkwinta@cmjordan.krakow.pl
T: 12 430 00 15, kom. 696 642 021