Uczeń - Obywatel

Dla kogo?
młodzież w wieku 14-18 lat

Opis zajęć:
Zajęcia warsztatowe mające na celu wzbogacenie i pogłębienie wiedzy młodzieży na temat struktury i funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Korzyści z zajęć dla uczestnika:
Uczestnik pozna strukturę samorządu lokalnego oraz zakres zadań i kompetencji poszczególnych jego organów. Ponadto dowie się, jakie urzędy są odpowiedzialne za poszczególne działania oraz określi swoją rolę w społeczności lokalnej.

Termin:
dokładny termin do uzgodnienia z pedagogiem szkolnym, radnym lub dyrektorem szkoły

Miejsce:
zajęcia prowadzone są w szkołach, Radach Dzielnic oraz w Magistracie

 

Kontakt/Instruktor prowadzący zajęcia:
Teresa Kwinta
E: tkwinta@cmjordan.krakow.pl
T: 12 430 00 15, kom. 696 642 021