Warsztaty i Konkurs Wiedzy o Samorządzie Krakowskim

Dla kogo?
młodzież w wieku 16-19 lat

Opis zajęć:

  • Część I - warsztatowa - przygotowanie uczestników do udziału w konkursie – omówienie zakresu merytorycznego.
  • Część II - wizyta studyjna - praktyczne przygotowanie uczestników do udziału w konkursie – spotkanie z radnym miasta, Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa, udział w posiedzeniu Rady Miasta Krakowa.
  • Część III - konkurs - udział w I etapie konkursu klas zgłoszonych do projektu. Ewentualny udział finalistów w II etapie. Wyłonienie laureatów konkursu. Wręczenie nagród.


Termin:
2 godziny lekcyjne raz w roku dla klasy (zajęcia warsztatowe) oraz wizyta studyjna w Radzie Miasta Krakowa wraz z wycieczką po Urzędzie Miasta Krakowa

Miejsce:
na miejscu w danej szkole

Kontakt z instruktorem:
Sławomir Dymacz

e-mail: samorzad@cmjordan.krakow.pl