„Zagrożenia – Uzależnienia”

Dla kogo?
młodzież w wieku 14-18 lat

Opis zajęć:
Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, mają na celu zapoznanie uczestników z zagrożeniami płynącymi z używaniem środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze) oraz kształtowanie odpowiednich postaw wobec zagrożenia alkoholem i narkotykami.

Termin:
2-3 godziny lekcyjne dla klasy (do uzgodnienia)

Miejsce:
na miejscu w danej szkole

Zaproś nas!

Kontakt:
Teresa Kwinta
e-mail: tkwinta@cmjordan.krakow.pl
tel.: +48 12 430 00 15