Zagrożenia – Uzależnienia

Dla kogo?
klasy VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych

Opis zajęć:
Na spotkaniu zostaną omówione zagrożenia wynikające z używania środków psychoaktywnych, takich jak napoje alkoholowe, narkotyki, dopalacze itp. 

Korzyści z zajęć dla uczestnika:
Uczestnik staje się świadomy niebezpieczeństw związanych z używaniem środków psychoaktywnych, nabywa odpowiednią postawę wobec zagrożenia, jakim jest uzależnienie od alkoholu i narkotyków oraz poznaje podstawy prowadzenia zdrowego stylu życia pozbawionego używek.  

Termin:
dokładny termin do uzgodnienia z pedagogiem szkolnym lub dyrektorem szkoły

Miejsce:
zajęcia prowadzone w szkole


Kontakt/Instruktor prowadzący zajęcia:
Teresa Kwinta
E: tkwinta@cmjordan.krakow.pl
T: 12 430 00 15, kom. 696 642 021