Zajęcia teatralne dla dzieci

Dla kogo?
dzieci w wieku 6-13 lat

Grupy wiekowe: 
6 lat, 7 lat, 8-9 lat, 10-13 lat (wg. ustaleń w poszczególnych placówkach)

Opis zajęć:
Na zajęciach dzieci ćwiczą obycie ze sceną, rozwijają swoje zainteresowania aktorstwem, przygotowują się do udziału w spektaklach. W programie m.in. ćwiczenia logopedyczne, emisyjne oraz oparte na ruchu scenicznym (połączenie elementów gry ciałem, mimiki i gestu).  
Zajęcia rozwijają kreatywność i wyobraźnię dzieci oraz uczą efektywnej pracy w grupie.

Termin:
raz w tygodniu 2 godz. lekcyjne - przez cały rok szkolny. Terminy i godziny ustalane z konkretnymi szkołami i przedszkolami.

Miejsce:

szkoły na terenie Krakowa

Dobrowolna składka:
30 zł

Kontakt:
Małgorzata Chodzińska
e-mail: mchodzinska@cmjordan.krakow.pl
tel.: +48 508 156 144