Zajęcia teatralne dla dzieci

Dla kogo?
dzieci w wieku 7-13 lat

Opis zajęć:
Warsztaty teatralne dla dzieci. Na naszych zajęciach dzieci ćwiczą obycie ze sceną, rozwijają swoje zainteresowania aktorstwem, przygotowują się do udziału w spektaklach. W programie m.in. ćwiczenia logopedyczne, emisyjne oraz oparte na ruchu scenicznym (połączenie elementów gry ciałem, mimiki i gestu).
Zajęcia rozwijają kreatywność i wyobraźnię dzieci oraz uczą efektywnej pracy w grupie.

Termin:
zajęcia o charakterze stałym, raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne

Miejsce:

szkoły na terenie Krakowa

Opłata:
20 zł

Kontakt:
Małgorzata Chodzińska
e-mail: mchodzinska@cmjordan.krakow.pl
tel.: +48 12 430-00-15 w. 210, +48 508 156 144