Analiza i interpretacja utworów literackich

Dla kogo?
Młodzież w wieku 15-20 lat

Opis zajęć:

 • Wyglądanie przez pręty – metafizyka poezji Mirona Białoszewskiego.
 • Świat spod znaku Mc Donalda: Marcin Świetlicki: Baczność; Mc Donald´s; Wiersz bez światła.
 • Poetyckie rozmowy z Bogiem: Widokówka z tego świata Stanisława Barańczaka, I jak Ci jest w tym niebie Lecha Janerki – a tradycja literacka.
 • Sakrament niewiary Tadeusza Różewicza. Lament; Cierń; Nieznany list.
 • Żyjemy dłużej, ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami – świat poezji Wisławy Szymborskiej.
 • Stanisław Lem - sylwetka pisarza, adaptacje filmowe opowiadań.
 • Dzień, w którym nastąpił koniec świata – twórczość Kurta Vonneguta, czyli „ obowiązkowy taniec ze śmiercią”.
 • Świat jako show - Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną; Paw królowej – powieści Doroty Masłowskiej.
 • „ Michalina Witkowska ”, Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna Szczakowej, Margot, Drwal – sylwetka bohatera współczesnej powieści.
 • W naturze mamy ciągły ruch – panta rhei według Lecha Janerki.
 • Kieszonkowy mesjasz prowadzi dialog z panem cogito – młodzi czytają klasyków.
 • Mańifest w sprawie ortografji fonetycznej. Jednodniuwka futurystuw.
 • Horror show – czyli czym jest przekład literacki na podstawie Clockwork Orange Anthony'ego Burgessa oraz wersji polskich A i R w przekładzie Roberta Stillera.
 • On srogi ciemności hetman i świata łakome marności – dylematy moralne i geniusz języka w Sonetach Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego.
 • „ Nadjechała pusta dorożka i wysiadł z niej Leśmian ” – metafizyka twórczości Bolesława Leśmiana.
 • Literatura jako kreatorka języka – słowotwórstwo w literaturze.

Oprócz dzieł uznanych za klasykę literatury, analizie podlegać będą także inne teksty kultury (np. teksty do utworów muzyki rozrywkowej).

Termin:
wtorki, godz. 16:00 - 17.30

Pierwsze zajęcia: 20 października 2020 roku.

Miejsce:
Zajęcia zdalne

Wysokość dobrowolnej składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 150 zł

Prowadzący:
dr Wawrzyniec Miścicki

Informacje i zapisy:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail : kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy również na imprezy otwarte, w tym między innymi:

Spotkania Młodych Matematyków,

Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki,

Spotkania z najnowszą historią Polski,

Spotkania z filozofią

Spotkania z ekologii i ochrony środowiska

Spotkania z literaturą/kulturą współczesną

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych - Sesja Matematyczna

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego