Archeologia

Dla kogo?
Młodzież w wieku 14-20 lat

Opis zajęć:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów ilustrowanych przeźroczami, odbywają się 1 raz w miesiącu od października do maja.
Przewidziany jest również wyjazd na stanowiska archeologiczne, na których prowadzone są wykopaliska.

Wstępna tematyka proponowanych spotkań:

- Archeologia. Teoria- metody- praktyka
- Wikingowie
- Kultura awarska
- Najstarsze dzieje Węgrów
- Bałtowie we wczesnym średniowieczu
- Prusowie i Jaćwingowie – wizerunek archeologiczny
- Średniowiecze Jury Ojcowskiej w świetle nowych badań
- Średniowieczne zamki Małopolski
- Epoka kamienia na ziemiach polskich
- U progu państwa Mieszka I – ziemie polskie w okresie wczesnosłowiańskim i plemiennym
- Grodzisko w Bugaju- pamiątka oblężenia Barwałdu w 1477r.
- Praktyki antywampiryczne w świetle archeologii
- Człowiek w jaskini
- Wytwórczość naczyń w pradziejach i średniowieczu
- Prekolumbijskie kultury regionu Colorado


Instytut Archeologii UJ, ul. Gołębia 11

Termin:
w trakcie ustalania

Prowadzący:
dr Michał Wojenka

 

Informacje i zapisy:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail : kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl

 

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl