Archeologia

Dla kogo?
Młodzież w wieku 14-20 lat

Opis zajęć:
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów ilustrowanych prezentacją multimedialną. Odbywają się 2 razy w miesiącu od października do maja. Przewidziany jest również wyjazd na stanowiska archeologiczne, na których prowadzone są wykopaliska.

Program:
Archeologia. Teoria- metody- praktyka
Człowiek w jaskini
W kraju faraonów - polscy archeolodzy w Egipcie
Wpływy rzymskie na ziemie dzisiejszej Polski
Kształtowanie się wczesnośredniowiecznej Europy
Zasiedlenie Ameryki i wielkie kultury Nowego Świata
Biżuteria wczesnośredniowieczna
Archeologia funeralna - obrzędy i zwyczaje pogrzebowe
Średniowieczne pielgrzymowanie
Na stepach Azji - kultura scytyjska
Średniowieczny Kraków
Uniwersytet Jagielloński w świetle archeologii
Prekolumbijskie kultury regionu Colorado


Termin:
czwartek, w godzinach 16.00-17.30
zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu
od połowy października 2021r. 

Miejsce:
Instytut Archeologii UJ, ul. Gołębia 11

Wysokość dobrowolnej składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 100 zł

Prowadząca:
mgr Agata Sztyber


Informacje i zapisy:

Zapisy na rok szkolny 2021/2022 (w miarę wolnych miejsc) od 1 września 2021 do 8 października 2021 (pon.-pt.) w godz. 13.00-18.00
Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, pokój 104, I piętro.
E-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl 
Informacja tel.: (12) 430-00-15, 506 012 661

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy również na imprezy otwarte, w tym między innymi:

Spotkania Młodych Matematyków,

Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki,

Spotkania z najnowszą historią Polski,

Spotkania z filozofią

Spotkania z ekologii i ochrony środowiska

Spotkania z literaturą/kulturą współczesną

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych - Sesja Matematyczna

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego