Archeologia

Dla kogo?
Młodzież w wieku 14-20 lat

Opis zajęć:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów ilustrowanych przeźroczami, odbywają się 1 raz w miesiącu od października do maja.
Przewidziany jest również wyjazd na stanowiska archeologiczne, na których prowadzone są wykopaliska.

Program:
Archeologia. Teoria- metody- praktyka
Człowiek w jaskini
W kraju faraonów - polscy archeolodzy w Egipcie
Wpływy rzymskie na ziemie dzisiejszej Polski
Kształtowanie się wczesnośredniowiecznej Europy
Zasiedlenie Ameryki i wielkie kultury Nowego Świata
Biżuteria wczesnośredniowieczna
Archeologia funeralna - obrzędy i zwyczaje pogrzebowe
Średniowieczne pielgrzymowanie
Na stepach Azji - kultura scytyjska
Średniowieczny Kraków
Uniwersytet Jagielloński w świetle archeologii
Prekolumbijskie kultury regionu Colorado

Termin:
w trakcie ustalania

Prowadząca:
mgr Agata Sztyber

Miejsce:
Instytut Archeologii UJ, ul Gołębia 11

Informacje i zapisy:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail : kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl

 

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl