Astronomia

Dla kogo?
Młodzież w wieku 14-20 lat

Program zajęć:

 • Wprowadzenie do astronomii: czym jest astronomia, dziedziny astronomii, nauki interdyscyplinarne.
 • Teleskopy optyczne: budowa, parametry, aberracje, optyka adaptacyjna, ekstynkcja atmosferyczna i seeing.
 • Podstawowe parametry i pomiary w astronomii: moc i strumień promieniowania, pomiary odległości i wielkości gwiazdowe.
 • Naziemne i pozaatmosferyczne obserwatoria astronomiczne.
 • Układy współrzędnych astronomicznych.
 • Fotometria i spektroskopia.
 • Planety pozasłoneczne: powstawanie planet, ewolucja i sposoby detekcji.
 • Słońce: budowa, ewolucja, aktywność i obserwacje.
 • Gwiazdy i ich ewolucja.
 • Gwiazdy podwójne i wielokrotne.
 • Gwiazdy pulsujące: rodzaje pulsacji i mechanizmy ich wzbudzania.
 • Aktywne galaktyki: budowa, podział i obserwacje.
 • Historia Wszechświata: Standardowy Model Kosmologiczny, budowa Wszechświata, ciemna materia i energia i modele ewolucyjne.
 • Rozbłyski gamma.
 • Pracownia komputerowa: bazy danych, katalogi i przeglądy nieba.

 

Miejsce:
Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38
Obserwatorium Astronomiczne UJ, ul. Orla 171

Termin:
w trakcie ustalania

Prowadzący:
mgr Piotr Guzik 

Informacje i zapisy:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail : kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl