Biologia

Dla kogo?
Młodzież w wieku 14-20 lat


Opis zajęć:

Cykl wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez pracowników WYDZIAŁU BIOLOGII  obejmuje między innymi:

w I semestrze

podstawy funkcjonowania układu odpornościowego człowieka;
budowę układu rozrodczego ssaków;
wybrane zagadnienia z neurofizjologii i genetyki człowieka;
antropologię;
praktyczne zastosowanie metod ekologicznych do oceny stanu środowiska;

w II semestrze:

kultury in vitro roślin;
badania nad chromosomami roślin;
rośliny mięsożerne w Polsce i na świecie;
porosty – biota grzybów zlichenizowanych w Polsce i na kuli ziemskiej;
grzyby w relacjach z innymi organizmami;
śluzowce – badania w Polsce i na świecie;
bogactwo glonów w makro – i w mikroskali;
świat kopalnych roślin – metody badań;
wędrówki i inwazje w świecie roślin;
ochrona gatunkowa roślin;
roślinność okolic Krakowa i Południowej Polski;
antropogeniczne przemiany szaty roślinnej.


Termin:
środy, godz. 17:00 - 18:30

Miejsce:
zajęcia zdalne

Wysokość dobrowolnej składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 240 zł
(zajęcia w laboratoriach wyższych uczelni, konieczność zakupienia odczynników, ubezpieczenia grupy, opłacenia asystentów)

Prowadzący:
prof. dr hab. Krystyna Musiał


Informacje i zapisy:

Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl


Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy również na imprezy otwarte, w tym między innymi:

Spotkania Młodych Matematyków,

Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki,

Spotkania z najnowszą historią Polski,

Spotkania z filozofią

Spotkania z ekologii i ochrony środowiska

Spotkania z literaturą/kulturą współczesną

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych - Sesja Matematyczna

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego