Biologia

Dla kogo?
Młodzież w wieku 14-20 lat
(obowiązuje podział na grupy)


Opis zajęć:
Cykl wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez pracowników WYDZIAŁU BIOLOGII UJ obejmuje między innymi:

w I semestrze

podstawy funkcjonowania układu odpornościowego człowieka;
budowę układu rozrodczego ssaków;
wybrane zagadnienia z neurofizjologii i genetyki człowieka;
antropologię;
praktyczne zastosowanie metod ekologicznych do oceny stanu środowiska;

w II semestrze:

kultury in vitro roślin;
badania nad chromosomami roślin;
rośliny mięsożerne w Polsce i na świecie;
porosty – biota grzybów zlichenizowanych w Polsce i na kuli ziemskiej;
grzyby w relacjach z innymi organizmami;
śluzowce – badania w Polsce i na świecie;
bogactwo glonów w makro – i w mikroskali;
świat kopalnych roślin – metody badań;
wędrówki i inwazje w świecie roślin;
ochrona gatunkowa roślin;
roślinność okolic Krakowa i Południowej Polski;
antropogeniczne przemiany szaty roślinnej.


Termin:
środy, w godz. 17.00-18.30
1 raz w tygodniu, od połowy października 2021r. do 31 maja 2022r.

Miejsce:
wykład online na MS Teams
zajęcia praktyczne w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych UJ, ul. Gronostajowa 9


Wysokość dobrowolnej składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 240 zł
(zajęcia w laboratoriach wyższych uczelni, konieczność zakupienia odczynników, ubezpieczenia grupy, opłacenia asystentów)

Prowadzący:
dr hab. Krystyna Musiał prof. UJ
dr Robert Czuchnowski prof. UJ


Informacje i zapisy:

Zapisy na rok szkolny 2021/2022 (w miarę wolnych miejsc) od 1 września 2021 do 8 października 2021 (pon.-pt.) w godz. 13.00-18.00
Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, pokój 104, I piętro.
E-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl 
Informacja tel.: (12) 430-00-15, 506 012 661


Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy również na imprezy otwarte, w tym między innymi:

Spotkania Młodych Matematyków,

Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki,

Spotkania z najnowszą historią Polski,

Spotkania z filozofią

Spotkania z ekologii i ochrony środowiska

Spotkania z literaturą/kulturą współczesną

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych - Sesja Matematyczna

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego