Biologia

Dla kogo?
Młodzież w wieku 14-20 lat


Opis zajęć:

Cykl wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez pracowników WYDZIAŁU BIOLOGII  obejmuje między innymi:

w I semestrze

podstawy funkcjonowania układu odpornościowego człowieka;
budowę układu rozrodczego ssaków;
wybrane zagadnienia z neurofizjologii i genetyki człowieka;
antropologię;
praktyczne zastosowanie metod ekologicznych do oceny stanu środowiska;


w II semestrze:

kultury in vitro roślin;
badania nad chromosomami roślin;
rośliny mięsożerne w Polsce i na świecie;
porosty – biota grzybów zlichenizowanych w Polsce i na kuli ziemskiej;
grzyby w relacjach z innymi organizmami;
śluzowce – badania w Polsce i na świecie;
bogactwo glonów w makro – i w mikroskali;
świat kopalnych roślin – metody badań;
wędrówki i inwazje w świecie roślin;
ochrona gatunkowa roślin;
roślinność okolic Krakowa i Południowej Polski;
antropogeniczne przemiany szaty roślinnej.

Miejsce:
Instytut Botaniki UJ, ul. Gronostajowa 3

Termin:
w trakcie ustalania

Koordynacja:
prof. dr hab. Krystyna Musiał

Informacje i zapisy:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl