Biologia

Dla kogo?
Młodzież w wieku 14-20 lat


Opis zajęć:

Cykl wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez pracowników WYDZIAŁU BIOLOGII I NAUK O ZIEMI UJ obejmuje między innymi:

 • podstawy funkcjonowania układu odpornościowego człowieka,
 • budowę układu rozrodczego ssaków,
 • wybrane zagadnienia z neurofizjologii i genetyki człowieka,
 • antropologię a także praktyczne zastosowanie metod ekologicznych do oceny stanu środowiska.

Pracownicy INSTYTUTU BOTANIKI zapraszają na cykl spotkań:

 • kultury in vitro roślin;
 • badania nad chromosomami roślin;
 • rośliny mięsożerne w Polsce i na świecie;
 • porosty – biota grzybów zlichenizowanych w Polsce i na kuli ziemskiej;
 • grzyby w relacjach z innymi organizmami;
 • śluzowce – badania w Polsce i na świecie;
 • bogactwo glonów w makro – i w mikroskali;
 • świat kopalnych roślin – metody badań;
 • wędrówki i inwazje w świecie roślin;
 • ochrona gatunkowa roślin;
 • roślinność okolic Krakowa i Południowej Polski;
 • antropogeniczne przemiany szaty roślinnej.

 

Miejsce:
Ogród Botaniczny UJ

Termin:
Środa, godz. 17.00-18.30

Prowadzący:
dr Anna Drozdowicz

 

Informacje i zapisy:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail : kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl