Chemia

Dla kogo?

Młodzież w wieku 15-20 lat

Opis zajęć:

I semestr – Chemia nieorganiczna

- Podstawowe szkło i sprzęt laboratoryjny.
- Reakcje w roztworach wodnych.
- Związki kompleksowe
- Reakcje utleniania i redukcji.
- Analiza jakościowa.
- Analiza ilościowa-miareczkowanie.
- Analiza instrumentalna- spektroskopia UV/VIS.
- Kriogenika.


II semestr – Chemia organiczna

- Podstawowe metody oczyszczania związków chemicznych.
- Analiza jakościowa metodą chromatografii cienkowarstwowej.
- Klasyczna analiza związków organicznych – reakcje charakterystyczne grup funkcyjnych.
- Analiza instrumentalna związków chemicznych – spektroskopia w podczerwieni, refraktometria.
- Wyodrębnienie produktów naturalnych – destylacja z parą wodną, ekstrakcja prosta, ekstrakcja ciągła w oparciu o Soxhleta.
- Syntezy i oczyszczanie ciekłych i stałych związków organicznych (octan izoamylu, acetanilid)
- Barwniki azowe – synteza oranżu metylowego i jego działanie jako wskaźnika pH.


Termin:
wtorki, godz. 16.30-18.00
1 raz w tygodniu, od połowy października 2021r. do 31 maja 2022r.

Miejsce:
Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2

Wysokość dobrowolnej składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 240 zł
(zajęcia w laboratoriach wyższych uczelni, konieczność zakupienia odczynników, ubezpieczenia grupy, opłacenia asystentów)

Prowadzący:
dr hab. Magdalena Kurdziel, dr Jarosław Wilanowski


Informacje i zapisy:

Zapisy na rok szkolny 2021/2022 (w miarę wolnych miejsc) od 1 września 2021 do 8 października 2021 (pon.-pt.) w godz. 13.00-18.00
Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, pokój 104, I piętro.
E-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
Informacja tel.: (12) 430-00-15, 506 012 661
Formularz zapisowy:

www.zapisy.towarzystwo.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy również na imprezy otwarte, w tym między innymi:

Spotkania Młodych Matematyków,

Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki,

Spotkania z najnowszą historią Polski,

Spotkania z filozofią

Spotkania z ekologii i ochrony środowiska

Spotkania z literaturą/kulturą współczesną

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych - Sesja Matematyczna

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego