Chemia

Dla kogo?
Młodzież w wieku 15-20 lat

Opis zajęć:

I semestr – Chemia nieorganiczna

- Podstawowe szkło i sprzęt laboratoryjny.
- Reakcje w roztworach wodnych.
- Związki kompleksowe
- Reakcje utleniania i redukcji.
- Analiza jakościowa.
- Analiza ilościowa-miareczkowanie.
- Analiza instrumentalna- spektroskopia UV/VIS.
- Kriogenika.


II semestr – Chemia organiczna

- Podstawowe metody oczyszczania związków chemicznych.
- Analiza jakościowa metodą chromatografii cienkowarstwowej.
- Klasyczna analiza związków organicznych – reakcje charakterystyczne grup funkcyjnych.
- Analiza instrumentalna związków chemicznych – spektroskopia w podczerwieni, refraktometria.
- Wyodrębnienie produktów naturalnych – destylacja z parą wodną, ekstrakcja prosta, ekstrakcja ciągła w oparciu o Soxhleta.
- Syntezy i oczyszczanie ciekłych i stałych związków organicznych (octan izoamylu, acetanilid)
- Barwniki azowe – synteza oranżu metylowego i jego działanie jako wskaźnika pH.


Miejsce:
Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2

Termin:
w trakcie ustalania

Prowadzący:
dr Magdalena Kurdziel, dr Jarosław Wilamowski

 

Informacje i zapisy:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail : kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl