Chemia

Dla kogo?
Młodzież w wieku 15-20 lat

Opis zajęć:

I semestr – Chemia nieorganiczna

 • Związki trudnorozpuszczalne – strącanie osadów, badanie ich rozpuszczalności.
 • Odczyn roztworu – metody oznaczania pH i roztwory buforowe.
 • Aktywność metali.
 • Związki kompleksowe.
 • Analiza ilościowa – miareczkowanie.
 • Związki kompleksowe.
 • Analiza chemiczna – przykłady metod klasycznej analizy jakościowej i ilościowej (miareczkowanie).
 • Kriogenika.

II semestr – Chemia organiczna

 • Proste syntezy związków organicznych.
 • Różne metody oczyszczania substancji organicznych (krystalizacja, destylacja, chromatografia).
 • Przykłady reakcji charakterystycznych i analiza jakościowa – reakcje grupowe związków karbonylowych.
 • Spektroskopia w podczerwieni: wykonanie pomiarów, interpretacja uzyskanych widm i identyfikacja grup funkcyjnych.

 
Miejsce:
Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, sala B1-19a, I piętro

Termin:
Wtorek, godz. 16.30-18.00

Prowadzący:
dr Magdalena Kurdziel

 

Informacje i zapisy:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail : kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl