Filmoznawstwo

Dla kogo?
Młodzież w wieku 14-20 lat

 

Opis zajęć:

Celem spotkań jest przybliżenie historii kina powszechnego od pierwszych, publicznych pokazów filmowych w 1895 r. aż do końca lat 80.
Uczestnicy wykładu będą mieli okazję zapoznać się z dorobkiem najwybitniejszych twórców sztuki filmowej, głównymi nurtami oraz socjologiczno – filozoficznymi aspektami kina, tworzonego pod każdą szerokością geograficzną.

Bloki tematyczne:

 • Okres „prehistorii” kina i „kino jarmarczne”.
  • wagnerowski Gesamtkunstwerk – formalny i ideologiczny prototyp sztuki filmowej;
  • pierwsze filmy z wytwórni braci Lumiére;
  • filmowe feerie G. Mélies'a, Film d’Art.
 • Tworzenie się hollywoodzkiego systemu produkcyjnego i kina gatunkowego.
  • Rola sztuki filmowej w procesie integracji emigracyjnego społeczeństwa amerykańskiego, tzw. „społecznego tygla” (Social Pot)
 • Dokonania I, II i III awangardy filmowej.
  • I wojna światowa jako czynnik wpływający na rozwój kina artystycznego w Europie i USA;
  • kino surrealistyczne, ekspresjonistyczne, impresjonistyczne, kubistyczne;
  • kino jako „wehikuł przenoszący sztukę wysoką w centrum społeczeństwa masowego” – F. T. Marinetti „Manifest Nowej Sztuki”, 1923.
 • „Przełom dźwiękowy” w kinie i jego następstwa.
  • technika w kinie, wpływ technologii na formę i treść przekazu filmowego;
  • kino montażowe i kino operatorów filmowych, ewolucja muzyki w kinie.
 • Faszystowskie i radzieckie kino propagandowe.
  • wpływ ideologii na przekaz filmowy;
  • filmy tzw. „kina ideologicznie zaangażowanego”.
 • II wojna światowa w kinie.
  • powstanie i rozwój kina dokumentalnego;
  • nazistowskie i alianckie filmy wojenne;
  • dokumentalne kino Johna Forda jako przykład „filmowej kreacji historii” – D. Bordwell „Film History…”;
  • hollywoodyzacja i sowietyzacja tematu wojny w kinie.
 • Europejski Neorealizm.
  • odrodzenie się europejskiego kina autorskiego po II wojnie światowej;
  • tworzenie się kinematografii narodowych.
 • „Nowa Fala” – kino kontestacji przełomu lat 60. i 70.
  • rola nowego kina montażowego w próbach ideologicznej transformacji społeczeństwa zachodniego;
  • tzw. „twórczość zaangażowana”.

Wykłady ilustrowane będą fragmentami najwybitniejszych, bądź najbardziej reprezentatywnych dla wybranych nurtów filmowych, dzieł kinematografii światowej od filmowych feerii G. Méli?sa, przez filmy D.W. Griffitha, Ch. Chaplina, S. Eisensteina, F. Langa, L. Riefenstahl, O. Wellesa, J. Forda, A. Hitchcocka, A. Kurosawy, Y. Ozu, M. Kobayashiego, A. Wajdy, I. Bergmana, F. Felliniego, L. Viscotniego, P.P. Pasoliniego, S. Peckinpaha.

 

Miejsce:
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38

Termin:
termin w trakcie ustalania

Prowadzący:
dr hab. Piotr Kletowski

 

Informacje i zapisy:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail : kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl