Filmoznawstwo

Dla kogo?
Młodzież w wieku 14-20 lat

Opis zajęć:
Na zajęciach przedstawione zostaną najważniejsze zjawiska mające miejsce w kinie, od jego początków do końca XX wieku. Uczestnicy spotkań będą mieli okazję prześledzić rozwój kinematografii wraz z otaczającym go kontekstem kulturowym. Zajęcia skupią się zarówno na zaprezentowaniu filmów sztandarowych dla każdego omawianego zjawiska oraz najważniejszych reżyserów, aktorów i producentów towarzyszących w ich tworzeniu.

 

Proponowane zagadnienia:

·         Prekursorzy kina i początki kinematografii;

·         Powstanie Hollywood;

·         Kinematografie narodowe w epoce niemej;

·         Przełom dźwiękowy w kinie;

·         Kino francuskie lat 30.;

·         Lata 30. w Trzeciej Rzeszy i ZSRR;

·         Kino w czasie wojny i po wojnie;

·         Złota epoka Hollywood;

·         Włoski neorealizm i późniejsze kino włoskie;

·         Francuska nowa fala;

·         Free Cinema i Młodzi Gniewni w Wielkiej Brytanii;

·         Kontestacja w USA;

·         Kino amerykańskie lat 80.;

·         Podstawy kina postmodernistycznego;

·         Podstawy kina polskiego.

 

Termin:
piątki, godz. 18:15-19:45

Pierwsze zajęcia: 16 października 2020

Miejsce:
Centrum Młodzieży ul. Krupnicza 38, s. 109

Wysokość dobrowolnej składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 190 zł

Prowadząca:
mgr Dorota Żak


Informacje i zapisy:

Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail : kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy również na imprezy otwarte, w tym między innymi:

Spotkania Młodych Matematyków,

Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki,

Spotkania z najnowszą historią Polski,

Spotkania z filozofią

Spotkania z ekologii i ochrony środowiska

Spotkania z literaturą/kulturą współczesną

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych - Sesja Matematyczna

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego