Filozofia

Dla kogo?
Młodzież w wieku 14-20 lat

Opis zajęć:

Główne założenia programowe

  • Przybliżenie historii filozofii
  • Ukazanie podstawowych systemów filozoficznych
  • Prezentacja najważniejszych myślicieli
  • Uwrażliwienie na zagadkę istnienia, tajemnicę świata i człowieka
  • Postawienie pytań: kim jest człowiek, jak możliwe jest poznanie, czy mamy możliwość opisania świata, uchwycenia czym są wartości, zrozumienia, do czego dążymy i czego chcemy?
  • Poprzez wspólne dyskusje na podstawie filozoficznych tekstów uczestnicy zajęć mają szansę odkrywac siebie, zastanawiają się nad ważnymi problemami ludzkiej egzystencji.
  • Poprzez prezentacje historyczną lektur filozoficznych zajęcia uzupełniają wiedzę podstawową, pozwalającą na lepsze zrozumienie kultury europejskiej: jej symboli, dzieł, odkryć i myślenia.
  • Zajęcia uczą również dyskusji, przedstawiania własnego stanowiska oraz zrozumienia i dialogu z innymi.

Miejsce:
Instytut Filozofii UJ, ul Grodzka 52

Termin:
w trakcie ustalania

Prowadzący:
dr hab. Joanna Hańderek

Informacje i zapisy:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail : kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl