Filozofia

Dla kogo?
Młodzież w wieku 14-20 lat

Opis zajęć:

Główne założenia programowe

  • Przybliżenie historii filozofii
  • Ukazanie podstawowych systemów filozoficznych
  • Prezentacja najważniejszych myślicieli
  • Uwrażliwienie na zagadkę istnienia, tajemnicę świata i człowieka
  • Postawienie pytań: kim jest człowiek, jak możliwe jest poznanie, czy mamy możliwość opisania świata, uchwycenia czym są wartości, zrozumienia, do czego dążymy i czego chcemy?
  • Poprzez wspólne dyskusje na podstawie filozoficznych tekstów uczestnicy zajęć mają szansę odkrywac siebie, zastanawiają się nad ważnymi problemami ludzkiej egzystencji.
  • Poprzez prezentacje historyczną lektur filozoficznych zajęcia uzupełniają wiedzę podstawową, pozwalającą na lepsze zrozumienie kultury europejskiej: jej symboli, dzieł, odkryć i myślenia.
  • Zajęcia uczą również dyskusji, przedstawiania własnego stanowiska oraz zrozumienia i dialogu z innymi.

Termin:
wtorki, w godz. 17:00-18:30
1 raz w tygodniu, od połowy października 2021r. do 31 maja 2022r.


Miejsce:
I sem. zajęcia on-line na MS Teams, Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52

Wysokość dobrowolnej składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 190 zł

Prowadzący:
dr hab. Joanna Hańderek prof. UJ


Informacje i zapisy:

Zapisy na rok szkolny 2021/2022 (w miarę wolnych miejsc) od 1 września 2021 do 8 października 2021 (pon.-pt.) w godz. 13.00-18.00
Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, pokój 104, I piętro.
E-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl 
Informacja tel.: (12) 430-00-15, 506 012 661

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy również na imprezy otwarte, w tym między innymi:

Spotkania Młodych Matematyków,

Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki,

Spotkania z najnowszą historią Polski,

Spotkania z filozofią

Spotkania z ekologii i ochrony środowiska

Spotkania z literaturą/kulturą współczesną

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych - Sesja Matematyczna

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego