Fizyka

Dla kogo?
Młodzież w wieku 15-20 lat

Opis zajęć:
W czasie spotkań uczestnicy będą mieli możliwość zetknięcia się z eksperymentalną pracą naukową oraz zastosowaniem fizyki w świecie współczesnym.

Podczas zajęć rozważane będą zagadnienia:

  • Promieniowanie jonizujące – występowanie, wpływ na organizmy oraz jego pomiar.
  • Atomowa budowa materii.
  • Zastosowanie fizyki w medycynie: KT, MRI, PET, SPECT.
  • Techniki mikroskopowe
  • Zajęcia praktyczne dotyczące dźwięku oraz zjawisk optycznych.

Miejsce:
Instytut Fizyki UJ, ul. Łojasiewicza 11, sala A011

Termin:
Czwartek, godz. 17.00-18.30

Prowadzący:
mgr Aleksandra Radko

 

Informacje i zapisy:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail : kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl