Geografia z geoinformatyką

Dla kogo?
Młodzież w wieku 14-20 lat

Opis zajęć:

GEOGRAFIA – OBSERWUJEMY ŚWIAT WOKÓŁ NAS

Zajęcia odbywają się na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ w Pychowicach przy ulicy Gronostajowej 7, w pracowni komputerowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Uczniowie mają dostęp do laboratoriów w tym gleboznawczego, geomorfologicznego, chemicznego, poznają także teren w otoczeniu Kampusu. Każdemu wykładowi towarzyszy pokaz slajdów i specjalnie przygotowany materiał do ćwiczeń on-line. Podczas zajęć organizowana jest wycieczka integrująca wiedzę o Krakowie pt. „Kamienny Kraków” oraz wycieczka do Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ.

Tematyka zajęć:

• Kraków – obserwacje bezpośrednie i monitoring elementów środowiska geograficznego.
• Eksploracja Kosmosu – najnowsze odkrycia.
• Ziemia w Układzie Słonecznym. Konsekwencje ruchów Ziemi.
• Badania paleogeograficzne – ewolucja Ziemi. Rozpoznajemy minerały i skały.
• Czynniki kształtujące powierzchnię Ziemi. Wulkanizm i plutonizm.
• Rzeźba denudacyjna, fluwialna, glacjalna, eoliczna, krasowa i litoralna.
• Zasoby gleb na Ziemi. Strefy i piętra roślinne.
• Występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Strefy klimatyczne Ziemi.
• Obieg wody w przyrodzie. Zasoby wodne Ziemi.
• Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski.
• Klęski naturalne i antropogeniczne w przyrodzie. Zasady zrównoważonego rozwoju.
• Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego państw na świecie.
• Ludność – rozmieszczenie, struktura wieku i płci, migracje.
• Globalne i lokalne problemy rolnictwa.
• Elektroenergetyka a zrównoważony rozwój.
• Problemy transportu w mieście i na wsi.
• Lokalizacja działalności człowieka w przestrzeni geograficznej.
• System planowanie przestrzennego w Polsce.
• Problematyka MAUP w badaniach geograficznych.

 

Termin:
wtorki, w godz. 17:00-18:30

Miejsce:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, ul. Gronostajowa 7

Wysokość dobrowolnej składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 190 zł


Prowadzący:
dr Małgorzata Pietrzak, mgr Łukasz Fiedeń

Informacje i zapisy:
Zapisy na rok szkolny 2021/2022 (w miarę wolnych miejsc) od 1 września 2021 do 8 października 2021 (pon.-pt.) w godz. 13.00-18.00
Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, pokój 104, I piętro
E-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
Informacja tel.: (12) 430-00-15, 506 012 661 

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy również na imprezy otwarte, w tym między innymi:

Spotkania Młodych Matematyków,

Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki,

Spotkania z najnowszą historią Polski,

Spotkania z filozofią

Spotkania z ekologii i ochrony środowiska

Spotkania z literaturą/kulturą współczesną

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych - Sesja Matematyczna

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego