Geografia

Dla kogo?
Młodzież w wieku 14-20 lat

Opis zajęć:

Zajęcia odbywają się na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ w Pychowicach przy ulicy Gronostajowej 7 w budynku Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Dzięki temu spotkania mogą odbywać się w pracowni komputerowej, uczniowie mają dostęp do laboratoriów w tym gleboznawczego, geomorfologicznego, chemicznego, także poznają teren w otoczeniu Kampusu. Każdemu wykładowi towarzyszy pokaz slajdów i specjalnie przygotowany materiał do ćwiczeń on-line. Podczas kursu organizowana jest wycieczka integrująca wiedzę o Krakowie pt. „Kamienny Kraków”. Tematyka spotkań obejmuje wszystkie zagadnienia wymagane na maturze, a interaktywne ćwiczenia pozwalają na systematyzację wiedzy.

Tematyka zajęć:

 • Kartograficzne metody prezentacji zjawisk.  Interpretacja zjawisk przyrodniczych i społecznych na mapach.
 • Ewolucja Wszechświata. Konsekwencje ruchów Ziemi.
 • Dzieje i budowa Ziemi. Rozpoznajemy minerały i skały.
 • Czynniki kształtujące powierzchnię Ziemi. Wulkanizm i plutonizm.
 • Rzeźba denudacyjna, fluwialna, glacjalna, eoliczna, krasowa i litoralna.
 • Zasoby gleb na Ziemi. Strefy i piętra roślinne.
 • Ogólna cyrkulacja atmosfery. Zróżnicowanie klimatyczne Ziemi.
 • Obieg wody w przyrodzie. Zasoby wodne Ziemi.
 • Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski.
 • Zasady zrównoważonego rozwoju. Klęski w przyrodzie.
 • Podział polityczny świata. Historia konfliktów na świecie.
 • Rozmieszczenie ludności na świecie. Procesy urbanizacji.
 • ACTA, okupacja Wall Street . Globalizacja – lokalne spojrzenie na globalny problem
 • Green Power: Skąd czerpiemy energię – agroenergetyka, fotowoltaika, energia wiatrowa, wodna i geotermalna
 • Nowoczesny przemysł w tradycyjnym krajobrazie (Chiny, Indie, Brazylia, Podkarpackie)
 • Od GMO do rolnictwa ekologicznego – globalne problemy rolnictwa
 • Gospodarcze i społeczne problemy Polski
 • Czy zrównoważony rozwój sprzyja środowisku przyrodniczemu?

 

Miejsce:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Campus UJ, ul. Gronostajowa 7, sala 036

Termin:
Wtorek, godz. 16.45-18.15

Prowadzący:
mgr Łukasz Fiedeń


Informacje i zapisy:

Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail : kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl