Historia

Dla kogo?
Młodzież w wieku 15-20 lat

Opis zajęć:

 • Wielka Rewolucja Francuska (1789-1799).
 • Ostatnie lata Rzeczpospolitej Obojga Narodów – panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 • Europa napoleońska – system napoleoński we Francji i w Europie.
 • „Czy Polacy mogą się wznieść na niepodległość” – polski wysiłek niepodległościowy w latach 1795-1815.
 • Święte Przymierze kontra rady rewolucyjne w latach 1815-1830.
 • Ziemie polskie pod panowaniem rosyjskim w latach 1815-1830.
 • Powstanie Listopadowe i represje popowstaniowe.
 • Wielkie Księstwo Poznańskie, Galicja, Wolne Miasto Kraków w I poł. XIX w.
 • Dzieje Wielkiej Emigracji (1831-1863).
 • Polskie konspiracje lat 30. I 40., powstanie Krakowie oraz wydarzenia Wiosny Ludów na ziemiach polskich.
 • Powstanie Styczniowe.
 • Od wojny krymskiej do zjednoczenia Niemiec.
 • Od zjednoczenia Niemiec do I wojny światowej.

Miejsce:
Instytut Historii UJ, ul. Gołębia 13

Termin:
Środa, godz. 17.00-18.30

 

Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail : kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl