Historia sztuki

Dla kogo?
Młodzież w wieku 14-20 lat

Opis zajęć:

Zajęcia oferować będą zarys najważniejszych zjawisk sztuki europejskiej w porządku chronologicznym, od starożytności do czasów współczesnych. Szczególna uwaga poświęcona zostanie sztuce polskiej.

Zarys zagadnień:

 • sztuka starożytnej Mezopotamii
 • sztuka starożytnego Egiptu
 • sztuka minojska i mykeńska
 • sztuka starożytnej Grecji
 • sztuka starożytnego Rzymu
 • sztuka bizantyńska
 • sztuka wczesnego średniowiecza
 • sztuka romańska
 • sztuka gotycka
 • sztuka renesansu
 • sztuka baroku i rokoka
 • sztuka klasycyzmu
 • sztuka XIX wieku: romantyzm, historyzm, impresjonizm, postimpresjonizm,
 • sztuka ok. 1900: symbolizm, secesja, pierwsze kierunki awangardowe
 • sztuka awangardy międzywojennej
 • wybrane problemy sztuki współczesnej
 • Oprócz przeglądu najważniejszych zjawisk, kierunków, dzieł i twórców, zajęcia przekazywać będą również podstawową wiedzę na temat terminologii artystycznej, technologii dzieł sztuki, teorii sztuki.

Wykłady zostaną wzbogacone dodatkowymi zajęciami terenowymi, które polegać będą na poznawaniu i analizie wybranych zabytków Krakowa oraz zwiedzaniu krakowskich muzeów.

Termin:
w trakcie ustalania

Prowadząca:
mgr Sara Dąbrowska

Miejsce:
Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38

Informacje i zapisy:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail : kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl


Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl