Kulturoznawstwo

Dla kogo?
Młodzież w wieku 15-20 lat


Opis zajęć:

Zajęcia będą miały na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kulturą. Będą się składały  z trzech części. W pierwszej zostaną podjęte tematy wprowadzające. Zastanowimy się czym jest kultura i kulturoznawstwo (w kontekście różnych ujęć teoretycznych). Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi narzędziami badawczymi w obszarze kultury, a także kluczowymi koncepcjami w kulturoznawstwie. Druga część zostanie poświęcona aspektowi indywidualnemu kultury, w tym przede wszystkim zagadnieniom związanym z tożsamością, procesami jej tworzenia. W trakcie ostatniej części zajęć zostanie podjęta analiza problemów wpisujących się w aspekt społeczny kultury (obejmujący także aspekt symboliczny jak na przykład język i jego znaczenie).

Oferowane zajęcia, łączące wykład z pracą warsztatową, mają na celu nie tylko dostarczenie uczestnikom aparatury pojęciowej związanej z szeroko rozumianą kulturą. Słuchacze zostaną także nakłonieni  do dokonania spojrzenia wewnątrz siebie, uświadomienia sobie elementów tworzących ich własną tożsamość. Następnym krokiem w procesie edukacji będzie zapoznanie z różnicami, jakie występują pomiędzy kulturami. Różnice te będą analizowane zarówno na „widocznym” poziomie zachowań, ubioru, jak również na tym trudno zauważalnym poziomie, obejmującym wierzenia, wartości, normy. W trakcie zajęć będą także kształtowane umiejętności komunikacyjne, na które będą składały się kompetencje w zakresie przygotowywania tekstów pisemnych oraz formułowania przekazów ustnych w środowisku międzykulturowym. Młodzież zapozna się także z procesem tworzenia zespołu międzykulturowego oraz realizacji projektów przez zespół składający się z przedstawicieli wielu kultur.

Uczestnicy warsztatów będą mogli brać udział w projektach wyjazdowych krajowych i zagranicznych organizowanych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Miejsce:
Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38

Termin:
w trakcie ustalania

Prowadząca: 
dr Kinga Anna Gajda

Informacje i zapisy:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail : kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl

 

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl