Kulturoznawstwo

Dla kogo?
Młodzież w wieku 15-20 lat


Opis zajęć:

Zajęcia będą miały na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kulturą. Będą się składały  z trzech części. W pierwszej zostaną podjęte tematy wprowadzające. Zastanowimy się czym jest kultura i kulturoznawstwo (w kontekście różnych ujęć teoretycznych). Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi narzędziami badawczymi w obszarze kultury, a także kluczowymi koncepcjami w kulturoznawstwie. Druga część zostanie poświęcona aspektowi indywidualnemu kultury, w tym przede wszystkim zagadnieniom związanym z tożsamością, procesami jej tworzenia. W trakcie ostatniej części zajęć zostanie podjęta analiza problemów wpisujących się w aspekt społeczny kultury (obejmujący także aspekt symboliczny jak na przykład język i jego znaczenie).

Oferowane zajęcia, łączące wykład z pracą warsztatową, mają na celu nie tylko dostarczenie uczestnikom aparatury pojęciowej związanej z szeroko rozumianą kulturą. Słuchacze zostaną także nakłonieni  do dokonania spojrzenia wewnątrz siebie, uświadomienia sobie elementów tworzących ich własną tożsamość. Następnym krokiem w procesie edukacji będzie zapoznanie z różnicami, jakie występują pomiędzy kulturami. Różnice te będą analizowane zarówno na „widocznym” poziomie zachowań, ubioru, jak również na tym trudno zauważalnym poziomie, obejmującym wierzenia, wartości, normy. W trakcie zajęć będą także kształtowane umiejętności komunikacyjne, na które będą składały się kompetencje w zakresie przygotowywania tekstów pisemnych oraz formułowania przekazów ustnych w środowisku międzykulturowym. Młodzież zapozna się także z procesem tworzenia zespołu międzykulturowego oraz realizacji projektów przez zespół składający się z przedstawicieli wielu kultur.

Uczestnicy warsztatów będą mogli brać udział w projektach wyjazdowych krajowych i zagranicznych organizowanych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Termin:
poniedziałki, w godz. 17.00-18.30
1 raz w tygodniu, od połowy października 2021r. do 31 maja 2022r.

Miejsce:
Instytut Studiów Europejskich UJ, ul. Reymonta 3

Wysokość dobrowolnej składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 190 zł

Prowadząca: 
dr hab. Kinga Anna Gajda

Informacje i zapisy:
Zapisy na rok szkolny 2021/2022 (w miarę wolnych miejsc) od 1 września 2021 do 8 października 2021 (pon.-pt.) w godz. 13.00-18.00
Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, pokój 104, I piętro.
E-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl 
Informacja tel.: (12) 430-00-15, 506 012 661

 

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy również na imprezy otwarte, w tym między innymi:

Spotkania Młodych Matematyków,

Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki,

Spotkania z najnowszą historią Polski,

Spotkania z filozofią

Spotkania z ekologii i ochrony środowiska

Spotkania z literaturą/kulturą współczesną

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych - Sesja Matematyczna

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego