Matematyka I

Dla kogo?
Młodzież w wieku 14-16 lat

Program:

Tematyka poruszana na zajęciach rozszerza i uzupełnia wiadomości objęte programem nauczania. 

Jak za pomocą kilku symboli zapisać dowolne liczby?
Każdy z pewnością słyszał o siedmiu cudach świata, a czy każdy zna choć jedną cechę podzielności przez tę magiczną liczbę?
Kiedy warto liczyć średnią geometryczną, a kiedy średnią arytmetyczną liczb?
Jakie liczby nazywamy wadliwymi, jakie zaprzyjaźnionymi a jakie bliźniaczymi?
Czy z tych samych puzzli można złożyć kwadrat, prostokąt, sześciokąt oraz koło?

Na te (i inne ciekawe pytania) odpowiemy podczas zajęć.

Przykładowe tematy zajęć:

 1. Geometryczne sofizmaty
 2. Gry matematyczne
 3. Doświadczenie losowe, model doświadczenia losowego
 4. Drzewo stochastyczne
 5. Systemy liczbowe
 6. Geometryczne sofizmaty
 7. Cechy podzielności liczb
 8. Liczby Fibonacciego
 9. Zadania z nadmiarem i niedomiarem danych
 10. Twierdzenie Eulera
 11. Liczby zespolone
 12. Funkcja kwadratowa
 13. Figury wypukłe a koło
 14. Średnica i szerokość figury
 15. Niezmienniczość pola pod względem pewnych grup przekształceń,
 16. Równoważność „ przez pocięcie” wielokątów (twierdzenie
 17. Bollyai – Gerwiena)
 18. Wybrane paradoksy rachunku prawdopodobieństwa.
 19. Zadania matematyczne – niespodzianki

Założenia i wymagania:
Od uczestników, nie wymaga się, żadnego wcześniejszego przygotowania.
Tematy zaprezentowane będą w sposób obrazowy.
Prezentacja i warsztaty dostosowane będą do poziomu i umiejętności uczestników.
Poszczególne jednostki lekcyjne są oddzielnymi tematami.

Cele zajęć:
– Zainspirowanie uczestników do poszerzenia wiedzy matematycznej.
– Ukazanie uczestnikom, że świat jest matematyczny.
– Przedstawienie panoramicznego obrazu zagadnień, którymi zajmuje się matematyka, biomatematyka.
– Wypracowanie u uczestników matematycznego procesu myślowego.

Rezultaty udziału w zajęciach:
– Uczestnicy doświadczą w jaki sposób matematyka obrazuje dynamiczny charakter zjawisk życiowych.
– Zgłębią dziwne i pasjonujące zjawisko jakim jest chaos.
– Zobaczą jak ekologia wykorzystuje w swoich projektach matematykę.
– Dowiedzą się, że zmiany klimatyczne są tematem o charakterze matematycznym.
– Wyposażenie uczestników w „matematyczne oczy”, pełne okręgów zataczanych przez gwiazdy, cyklów pór roku, symetrii sześciokrotnych płatków śniegu, szeregów fal na morzu czy wydm na pustynni.
– Przygotowanie do konkursów i olimpiad.
Efektem uczestnictwa w zajęciach będzie poszerzenie wiedzy i horyzontów matematycznych, poszerzenie obycia i kultury matematycznej.

Termin:
czwartki, godz. 16:15-17:45


Miejsce:
Centrum Młodzieży ul. Krupnicza 38, s. 109/ hybrydowo

Wysokość dobrowolnej składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 190 zł

 

Prowadzący: mgr Joanna Ujejska

Informacje i zapisy:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy również na imprezy otwarte, w tym między innymi:

Spotkania Młodych Matematyków,

Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki,

Spotkania z najnowszą historią Polski,

Spotkania z filozofią

Spotkania z ekologii i ochrony środowiska

Spotkania z literaturą/kulturą współczesną

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych - Sesja Matematyczna

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego