Matematyka II

Dla kogo?
Młodzież w wieku 16-20 lat


Cele zajęć:

– Zainspirowanie uczestników do świadomego rozwoju w zakresie matematyki.
– Nauka modelowania matematycznego otaczającej rzeczywistości.
– Ukazanie, na czym polegają badania matematyczne i zaprezentowanie horyzontu aktualnych metod i problemów.
– Wypracowanie u uczestników myślenia o zabarwieniu analitycznym.

Przykładowe tematy zajęć:
1. Geometryczne sofizmaty
2. Cechy podzielności liczb
3. Równoważność wielokątów ,,przez pocięcie’’ (Twierdzenie Bolyaia – Gerwiena)
4. Liczby zespolone, struktury algebraiczne
5. Przestrzenie metryczne (metryki na płaszczyźnie, funkcje ciągłe, elementy topologii)
6. Elementy rachunku prawdopodobieństwa, a w tym wybrane paradoksy

Na zajęciach będą rozwiązywane zadania matematyczne-niespodzianki, zadania z nadmiarem i niedomiarem danych. Prezentowane będą różnego rodzaju gry matematyczne.

Program zajęć może być dostosowany do zainteresowań zgłaszanych przez uczestników.

Założenia i wymagania:
Od uczestników nie wymaga się żadnego wcześniejszego przygotowania.
Tematy zaprezentowane będą w sposób obrazowy.
Prezentacja i warsztaty dostosowane będą do poziomu i umiejętności uczestników.
Poszczególne jednostki lekcyjne są oddzielnymi tematami.

Termin:
czwartki, 18.00-19.30


Miejsce:
Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, s. 109 / hybrydowo

Wysokość dobrowolnej składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 190 zł

Prowadzący:
mgr Joanna Ujejska

Informacje i zapisy:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl

 

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy również na imprezy otwarte, w tym między innymi:

Spotkania Młodych Matematyków,

Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki,

Spotkania z najnowszą historią Polski,

Spotkania z filozofią

Spotkania z ekologii i ochrony środowiska

Spotkania z literaturą/kulturą współczesną

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych - Sesja Matematyczna

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego