Matematyka II

Dla kogo?
Młodzież w wieku 16-20 lat


Cele zajęć:

– Zainspirowanie uczestników do świadomego rozwoju w zakresie matematyki.
– Nauka modelowania matematycznego otaczającej rzeczywistości.
– Ukazanie, na czym polegają badania matematyczne i zaprezentowanie horyzontu aktualnych metod i problemów.
– Wypracowanie u uczestników myślenia o zabarwieniu analitycznym.

Przykładowe tematy zajęć:
1. Geometryczne sofizmaty
2. Cechy podzielności liczb
3. Równoważność wielokątów ,,przez pocięcie’’ (Twierdzenie Bolyaia – Gerwiena)
4. Liczby zespolone, struktury algebraiczne
5. Przestrzenie metryczne (metryki na płaszczyźnie, funkcje ciągłe, elementy topologii)
6. Elementy rachunku prawdopodobieństwa, a w tym wybrane paradoksy

Na zajęciach będą rozwiązywane zadania matematyczne-niespodzianki, zadania z nadmiarem i niedomiarem danych. Prezentowane będą różnego rodzaju gry matematyczne.

Program zajęć może być dostosowany do zainteresowań zgłaszanych przez uczestników.

Termin:
piątki, w godz. 18.30-20.00
1 raz w tygodniu, od połowy października 2021r. do 31 maja 2022r.

Miejsce:
Instytut Matematyki Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 3

Wysokość dobrowolnej składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 190 zł

Prowadzący:
dr Jakub Kabat

Informacje i zapisy:
Zapisy na rok szkolny 2021/2022 (w miarę wolnych miejsc) od 1 września 2021 do 8 października 2021 (pon.-pt.) w godz. 13.00-18.00
Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, pokój 104, I piętro.
E-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
Informacja tel.: (12) 430-00-15, 506 012 661 

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy również na imprezy otwarte, w tym między innymi:

Spotkania Młodych Matematyków,

Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki,

Spotkania z najnowszą historią Polski,

Spotkania z filozofią

Spotkania z ekologii i ochrony środowiska

Spotkania z literaturą/kulturą współczesną

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych - Sesja Matematyczna

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego