Matematyka II

Dla kogo?
Młodzież w wieku 16-20 lat

 

Opis zajęć:
Głównym celem jest kształtowanie nawyku krytycznego i kreatywnego myślenia. 

Założenia: każde spotkanie poświęcone będzie poznaniu wybranej metody rozwiązywania zadań matematycznych. Część z tych zadań będzie udostępniona uczestnikom wcześniej do przemyślenia w domu. Istotnym elementem pracy będzie, poza znalezieniem rozwiązań konkretnych zadań, szukanie analogii między różnymi zadaniami, ich identyfikacja i testowanie możliwości przeniesienia na inne działy matematyki. Zajęcia będą inspirować do pogłębionej pracy z omawianymi zagadnieniami, poszukiwania możliwych uogólnień, identyfikacji założeń i testowania ich przydatności oraz konieczności.

Efekty: rezultatem udziału w cyklu zajęć będzie zdobycie wiedzy w zakresie:

-podstawowych struktur matematycznych,
-elementów teorii liczb,
-elementów matematyki dyskretnej,
-metod algebraicznych w geometrii,
-elementów algebry liniowej,
-operacji na wielomianach.

Uczestnicy zdobędą umiejętności rozpoznawania podstawowych struktur matematycznych, stosowania elementów teorii liczb, modelowania z użyciem elementów matematyki dyskretnej, stosowania elementów algebry liniowej oraz wykonywania operacji na wielomianach i ich rodzinach.

Prowadzący:
mgr Daniel Wójcik

Termin:
w trakcie ustalania

Miejsce:
Instytut Matematyki UP, ul. Podchorążych 2

Informacje i zapisy:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl

 

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl